Telefon: +386 5 7318 800
 

Delovni zvezki in učbeniški sklad

Tudi v šolskem letu 2015/2016 si bodo lahko naši učenci šolske učbenike izposojali v skladu brezplačnih učbenikov.

Učbeniki tretjega triletja so bili letos večinoma zamenjani (matematika, glasbena umetnost, likovna umetnost, fizika, zgodovina…)

V skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport ne bomo obračunavali izposojevalnine.

Ob koncu šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bo učbenik uničen ali izgubljen, boste morali poravnati stroške nakupa novega učbenika.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov