Telefon: +386 5 7318 800
 

Interesne dejavnosti

NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Športni krožek 1. do 3.r. Milojka Uršič sreda, 6.ura
Likovni krožek 1. do 5. r. Andreja Tobec četrtek, 6.ura
Dramski krožek 1. do 5. r. Nataša Adam sreda, 7. ura
Pevski zbor 1. do 5. r. Ada Škamperle petek, 6. in 7. ura
Raziskovalne delavnice 4. in 5. r. Nataša Adam ponedeljek, 6. ura
Italijanščina 1. r. Taja Tavčar petek, 5. ura
Italijanščina 2. in 3. r. Taja Tavčar torek, 6. ura
Italijanščina 4 in 5. r. Taja Tavčar torek, 7. ura
Bralna značka 1. do 5. r. razredničarke po dogovoru
Angleška bralna značka 4.   in 5. r. Janja Černe po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, atletika, košarka, rokomet, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica…