Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Sprejem šolskih novincev 2. 9. 2019 Dramski krožek + OPZ Nataša Adam, Ada Škamperle
Komemorativna slovesnost oktober 2019 Dramski krožek + OPZ

KS Senožeče

Nataša Adam, Ada Škamperle

Miklavževanje december 2019 Dramski krožek + OPZ RD Bandera Dolenja vas, Karitas
Prižig lučk v Dolenji vasi december 2019 Dramski krožek + OPZ RD Bandera Dolenja vas, Karitas
Novoletna prireditev december 2019 Dramski krožek + OPZ Šola Senožeče
Božični koncert 25. 12. 19 Dramski krožek + OPZ MePZ Senožeče
Dan žena marec 2020 Dramski krožek + OPZ Dobrnič
Materinski dan marec 2020 Dramski krožek + OPZ Vrtec Senožeče + KUD Pepca Čehovin Tatjana
Krajevni praznik v Dolenji vasi junij 2020 Dramski krožek + OPZ KS Senožeče

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3., 4., 5. Jesenski kros Razvijajo funkcionalne sposobnosti in pridobivajo izkušnje v teku.

 

5

 

13. 9. 2018

Ada Škamperle

 

razredniki /
1., 2., 3., 4., 5. Otvoritev prenovljenih igrišč

Razvijajo funkcionalne sposobnosti in pridobivajo izkušnje v teku.

Sodelujejo v kulturnem programu.

 

5

 

29. 9. 2018

Danijel Malnar

 

razredniki /
1. Testiranje za TVK Izvajajo naloge predpisane za TVK. 5 april 2019 športni pedagog razrednik /
4. Plavanje (šola v naravi na Debelem Rtiču)

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanje prostega časa.

5 8.–12. 4. 2019 Vaditelji plavanja razrednik /
1., 2., 3., 4., 5. “Pozdrav pomladi” – pohod na Vremščico

Razvijajo funkcionalne sposobnosti.

Navajajo se na hojo v skupini.

 

5

 

11. 5. 2019

Borut Sila

 

razredniki /
1., 2., 3., 4., 5. Plavanje v bazenu v Ajdovščini

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanja prostega časa.

5 maj 2019 Vaditelji plavanja razredniki 5 eur + prevoz
2., 3. Plavanje ( šola v naravi v Podčetrtku)

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanje prostega časa.

5 27.– 31. 5. 2019 Vaditelji plavanja razredniki /
5. Kolesarjenje Vozijo se s kolesom po poligonu in cesti ter pri tem upoštevajo cestnoprometne predpise. 5 junij 2019 Danijel Malnar razrednik /

KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3. , 4., 5.

Kosovelov dom v Sežani

“Cirkus” nemi film

 

Spoznajo posebnosti medijev.

Izražajo doživljanje, vrednotenje in razumevanje filma.

5 4. 10. 2018 Barbara Jazbec razredniki 2,5 eur + prevoz
4., 5.

Filmsko-glasbena fantazija: Z Disneyem v svet umetniške glasbe

CD Ljubljana

Spoznavajo glasbila simfoničnega orkestra ter razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja. 5 24. 10. 2018 Danila Grželj razredniki 5 eur + prevoz
1., 2., 3., 4., 5. Lutkovna predstava v Ljubljani

Razvijajo zmožnost poslušanja in aktivnega spremljanja predstave.

Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in druge prvine lutkovnega dogodka.

5 december 2018 Ada Škamperle razredniki vstopnina + prevoz
1., 2., 3. Rajanje z dedkom Mrazom Spremljajo gledališko predstavo in rajajo z dedkom Mrazom. 5 december 2018 Milojka Uršič Zunanji sodelavci
1., 2., 3. Zaključek bralne značke Spoznajo avtorja Ferija Lainščka in njegovo delo. 5 maj 2019 Andreja Trobec knjižničar

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
4.

Šola v naravi

Korak k morju

Raziskujejo živa bitja v morski vodi. 5 8.–12. 4. 2019 razredniki Zaposleni na Debelem Rtiču /
1., 4., 5. Življenje v parku Škocjanskih Jam

SpoSpoznavajo in doživljajo

naravo, naravne proces

indogajanje v naravi. Seznanijo se z vrednotami narave in ravnajo v duhu odgovornega ravnanja do okolja in narave.

5 april 2019 vodič parka razredničarke prevoz + vstopnina
1., 2., 3. Čebelarski dan Spoznajo življenje čebel. 5 maj 2019 Tamara Bizjak Franetič razredničarka /
2.

Jelenov greben

(šola v naravi v Podčetrtku)

Ogledajo si lokalne znamenitosti. Spoznajo zgodovino kraja in lokalne legende. 5 27.–31. 5. 2019 zunanji sodelavci razredničarke /
1., 2., 3., 4., 5.

       Cerkniško

jezero

SpoSpoznavajo in doživljajo naravo, naravne procese in dogajanja, seznanijo se z vrednotami narave,

vzgajajo se v duhu odgovornega ravnanja do okolja in narave.

5 junij 2019 Ada Škamperle razredničarke vstopnina + prevoz

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3., 4., 5.

PAPIR –

NOVOLETNA OKRASITEV

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo.

Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Razvijajo ročne spretnosti.

Spoznavajo različne vrste in kakovosti  papirja.

Spoznavajo izdelke izpapirja.

5 5. 12. 2018 Nika Praček razredniki /
1., 2., 3., 4., 5.

Izdelki iz odpadnega materiala

(ob dnevu šole)

Razvijajo motorične

spretnosti. Navajajo se na uporaborazličnih pripomočkov. Skrbijo za lastno varnost in varnost drugih

5 30. 3. 2019 Nika Praček razredniki /
4., 5. Varno za vse

Spoznavajo in razumejo službe in poklice ljudi, ki pomagajo pri naravnih in drugih nesrečah.

Spoznavajo oblike sodelovanja med ljudmi.

Preizkusijo se v praktični vožnji avtomobilov na poligonu varne vožnje.

5 April 2019

Mirjam

Trampuž

PP Sežana, PP Koper, ZD Sežana, PGD Divača, Jumicar, razredniki prevoz
4., 5. Elektrarna Solkan Spoznajo, kako deluje elektrarna in od kod dobimo elektriko. 5 maj 2019 Nataša Adam

Zunanji sodelavci

Anja Ferfila

prevoz
1.

Izdelki iz različnega materiala

 

Razvijajo motorične

spretnosti. Navajajo se na uporaborazličnih pripomočkov. Skrbijo za lastno varnost in varnost drugih.

5 maj 2019 Milojka Uršič razredniki /
2., 3.

Urejanje in pospravljanje

bivalnih prostorov v šoli v naravi

Razvijajo motorične spretnosti. Navajajo se na uporabo različnih pripomočkov in na skrb za lastno okolje. 5 27. –31. 5. 2019 Milojka Uršič Učiteljice /

 

 

(Skupno 160 obiskov, današnjih obiskov 1)