Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Sprejem šolskih novincev 2. 9. 2019 Dramski krožek + OPZ Nataša Adam, Ada Škamperle
Komemorativna slovesnost oktober 2019 Dramski krožek + OPZ

KS Senožeče

Nataša Adam, Ada Škamperle

Miklavževanje december 2019 Dramski krožek + OPZ RD Bandera Dolenja vas, Karitas
Prižig lučk v Dolenji vasi december 2019 Dramski krožek + OPZ RD Bandera Dolenja vas, Karitas
Novoletna prireditev december 2019 Dramski krožek + OPZ Šola Senožeče
Božični koncert 25. 12. 19 Dramski krožek + OPZ MePZ Senožeče
Dan žena marec 2020 Dramski krožek + OPZ Dobrnič
Materinski dan marec 2020 Dramski krožek + OPZ Vrtec Senožeče + KUD Pepca Čehovin Tatjana
Krajevni praznik v Dolenji vasi junij 2020 Dramski krožek + OPZ KS Senožeče

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci

Predvi-

deni stroški

1. do 5. Jesenski kros

Razvijajo funkcionalne sposobnosti.

Navajajo se na pravilno razporeditev moči pri premagovanju dolgotrajnejšega napora.

 

5 september 2019 A. Škamperle učitelji in učiteljice /
1. do 5. VODNE IGRE V BAZENU V AJDOVŠČINI

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanja prostega časa.

Premagujejo strah pred vodo.

Se znajo pripraviti za dejavnosti v vodi.

 

5

november 2019,

april 2020

A. Škamperle učiteljice, vaditelji Zavoda za šport Ajdovščina prevoz in vstopnina
1. do 5. TESTIRANJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON Izvajajo naloge za razvijanje psihofizičnih sposobnosti in spremljajo svoj napredek. 5 april 2020 T. F. Bizjak učiteljice /
1. do 5. Pomladni pohod

Razvijajo funkcionalne

sposobnosti, vzdržljivost.

Navajajo se na hojo v

skupini.

Uporabljajo preproste oblike orientacije.

 

5 maj 2020 T. F. Bizjak učiteljice /
4. in 5. šaljiva športna tekmovanja

Navajajo se na upoštevanje

pravil iger.

Razvijajo gibalno- ritmične sposobnosti.

5 24. 6. 2020 A. Škamperle učiteljice /
4. in 5. Plavanje Utrjujejo tehniko plavanja in razvijajo funkcionalne sposobnosti. 5 april 2020 B. Sila učiteljice v šoli v naravi

KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški
1. do 5. filmska vzgoja »ne joči, peter«

Razvijajo zmožnost poslušanja in aktivnega spremljanja filmske predstave.

Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in druge prvine filma.

Pogovorijo se o temah in sporočilu filma.

5 november 2019 A. Trobec učiteljice, uslužbenec KD Sežana prevoz
1. do 5. 30. OBLETNICA ŠOLE

Razvijajo zmožnost poslušanja in aktivnega spremljanja gledališke predstave.

Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje gledališke predstave.

Aktivno sodelujejo pri pripravi in izpeljavi pomembne obletnice.

5 februar 2020 A. Škamperle učiteljice /
1. do 3. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Razvijajo zmožnost poslušanja in spremljanja lutkovne predstave.

 

5 december 2019 A. Škamperle učiteljice prevoz, vstopnina
1. do 3. RAJANJE Z DEDKOM MRAZOM Razvijajo sposobnost zbranega spremljanja, razumevanja in vrednotenja predstave. 5 december 2019 A. Škamperle učiteljice  
4. in 5. vodnik po orkestru

Spoznavajo glasbila simfoničnega orkestra,  z gledanjem spoznavajo in razumejo glasbo.

Razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja.

Ogledajo si stari Ljubljane in doprsne kipe skladateljev ter ustanove povezane z glasbo (filharmonija, opera).

5 15. 10. 2019 D. Grželj P. Fabjan prevoz, vstopnina

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški
1. do 5. FUN SCIENCE

Sodelujejo v eksperimentalnih delavnicah.

Zavejo se, da je znanost tudi zabavna.

5 oktober 2019 N. Adam Simon Gabrijelčič /
1., 3., 4. in 5. ŠOLA EKSPERIMEN-TOV Aktivno sodelujejo v naravoslovnih delavnicah s področja znanosti in ekologije. 5 maj 2020 A. Ferfila učiteljice /

1. do 5.

 

AKVARIJ PIRAN Spoznavajo življenje morskih organizmov. 5 junij 2020 A. Škamperle učiteljice, vodič po akvariju prevoz, vstopnina
2.

JELENOV GREBEN

 

Spoznajo turistično kmetijo. 5 maj 2020 N. Subič učiteljice

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci

Predvi-

deni stroški

1. do 5. izdelki iz papirja

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo.

Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Razvijajo ročne spretnosti.

Spoznavajo različne vrste in kakovosti  papirja.

Spoznavajo izdelke iz papirja.

5 6. 12. 2019 A. Škamperle učiteljice /
1. in 2. KOLESARČEK JUMNICAR Usposabljajo se za pravilno in varno vedenje v prometnem okolju. 5 april 2020 M. Trampuž policist, reševalec, gasilec prevoz
1. in 3. IZDELKI IZ RAZLIČNIH MATERIALOV

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo.

Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Razvijajo ročne spretnosti.

Spoznavajo različne vrste materialov.

5 maj 2020 A. Škamperle učiteljice /
2. pospravljanje in urejanje bivalnih prostorov Oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na pridobljenih spretnostnih preudarne in estetske izbire, upoštevanju namembnosti, varne uporabe in vzdrževanju materialov. 5 maj 2020 N. Subič učiteljice /
4. in 5. VARNO ZA VSE

Spoznavajo in razumejo službe in poklice ljudi, ki pomagajo pri naravnih in drugih nesrečah.

Spoznavajo oblike sodelovanja med ljudmi.

Preizkusijo se v praktični vožnji avtomobilov na poligonu varne vožnje.

5 10. 9. 2019 M. Trampuž učiteljice prevoz
4. in 5. OSKRBA S PITNO VODO IN OGLED ŠTANJELA

Spoznajo pot vode od črpališča do uporabnika.

Ogledajo si kulturno dediščino Štanjela.

5 maj 2020 P. Fabjan vodič po črpališču in Štanjelu prevoz in vodenje
4. in 5.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE PROSTOROV IN ZUNANJIH POVRŠIN

(šola v naravi)

 

Oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na pridobljenih spretnostnih preudarne in estetske izbire, upoštevanju namembnosti, varne uporabe in vzdrževanju materialov. 5 april 2020 P. Fabjan učitelji /
5. ZAKAJ PIHA VETER?

Iz različnih materialov izdelajo zmaja in balon ter ju preizkusijo.

Vedo, da se zrak pri segrevanju razteza in redči, pri ohlajanju pa krči in zgošča.

5 oktober 2019 P. Fabjan /

 

 

 

(Skupno 413 obiskov, današnjih obiskov 1)