Telefon: +386 5 7318 800
 

Interesne dejavnosti

NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Športni krožek 1. do 3.r. Andreja Perhavec Čok četrtek, 6. ura
Likovni krožek 1. do 5. r. Katja Kovačič torek, 7. ura
Dramski krožek 3. do 5. r. Jožica Ivančič četrtek, 7. ura
Pevski zbor 1. do 5. r. Ada Škamperle petek, 6. in 7. ura
Italijanščina 1. r. Alma Volk petek, 5. ura
Italijanščina 2. in 3. r. Alma Volk petek, 6. ura
Šolski vrt 1. do 5. r. Katja Kovačič ponedeljek, 7. ura
Bralna značka 1. do 5. r. razredničarke po dogovoru
Angleška bralna značka 4. in 5. r. Ester Satmari po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, atletika, košarka, rokomet, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica…