Telefon: +386 5 7318 800
 

Za starše

Skupne govorile ure

so praviloma vsak drugi četrtek v mesecu od 16.30 – 17.30 ure. Datumi skupnih govorilnih ur so v spodnji tabeli:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
8. september 9. februar
13. oktober 9. marec
10. november 13. april
8. december 11. maj
12. januar

Individualne govorilne ure

posameznih strokovnih delavcev so v spodnji tabeli:

Razred Učitelj Govorilne ure
1., 2. in 3.

Andreja P. Čok,

Katja Kovačič

Četrtek, 11.20 – 12.05

Četrtek, 10.30 – 11.15

4. in 5. Jožica Ivančič Ponedeljek, , 9.40 – 10.25