Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Sprejem šolskih novincev 3. 9. 2018 Dramski krožek Divača Lidija uršič, razredničarka in druga strokovna delavka
Komemorativna slovesnost oktober 2018 Dramski krožek Petra Pugelj Peca
Novoletna prireditev december 2018 učenci PŠ Vreme, TKŠD Urbanščica KS Vreme, PŠ Vreme
Prireditev ob dnevu žena marec 2018 učenci PŠ Vreme PŠ Vreme

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predv- deni stroški
1. do 5. jesenski kros

Razvijajo funkcionalne sposobnosti.

Navajajo se na pravilno razporeditev moči pri premagovanju dolgotrajnejšega napora.

 

5 september 2019 D. Malnar, A. P. Čok učitelji in učiteljice /
1. do 5. IGRE V VODI

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanja prostega časa.

 

5 28. 11. 2019 A. P. Čok učiteljice vstopnina in prevoz
1. do 5. testiranje za športno vzgojni karton Izvajajo naloge za razvijanje psihofizičnih sposobnosti in spremljajo svoj napredek. 5 april 2020 A. P. Čok učiteljice /
4. in 5. šaljiva športna tekmovanja

Navajajo se na upoštevanje

pravil iger.

Razvijajo gibalno- ritmične sposobnosti.

 

5 24. 6. 2020 P. P. Peca učiteljice /
1. do 3. plavanje

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanja prostega časa.

Preverijo znanje plavanja.

5 maj 2020 N. Subič A. P. Čok v šoli v naravi
1. do 5. POHOD PO UČNI POTI ŠKOCJAN, OGLED ŠKOCJANSKIH JAM Vadijo hojo na daljše razdalje, uporabijo preproste oblike orientacije. 5 oktober 2019 A. P. Čok P. P. Peca prevoz

KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški
1. do 5. FILMSKA VZGOJA “NE JOČI, PETER”

Razvijajo zmožnost poslušanja in aktivnega spremljanja filmske predstave.

Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in druge prvine filma.

Pogovorijo se o temah in sporočilu filma.

5 november 2019 A. Trobec učiteljice, uslužbenec KD Sežana prevoz
1. do 5. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Razvijajo zmožnost poslušanja in spremljanja lutkovne predstave.

 

5 maj 2020 2019 A. Trobec učiteljice prevoz, vstopnina
4. in 5. VODNIK PO ORKESTRU

Spoznavajo glasbila simfoničnega orkestra,  z gledanjem spoznavajo in razumejo glasbo.

Razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja.

Ogledajo si stari Ljubljane in doprsne kipe skladateljev ter ustanove povezane z glasbo (filharmonija, opera).

5 15. 10. 2019 D. Grželj P. P. Peca prevoz, vstopnina
1. do 3. OGLED SPOMINSKE SOBE BRATOV MAGAJNA Spoznavajo življenje in delo dr. Bogomirja Magajne. 5 april 2020 A. P. Ćok učiteljice  
1. do 3. PLEŠEMO IN POJEMO ZA MAME Razvijajo sposobnost zbranega spremljanja, razumevanja in vrednotenja predstave. 5 marec 2020 A. P. Ćok učiteljice  

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški

1. do 3.

 

JELENOV GREBEN Spoznajo turistično kmetijo. 5 maj 2020 N. Subič učiteljice v šoli v naravi
1. do 5. ŽIVLJENJSKI PROSTOR – GOZD Spoznajo življenjski prostor in živa bitja v njem. 5 september 2019 P. P. Peca A. P. Čok prispevek za vodenje
4. in 5. OSKRBA S PITNO VODO IN OGLED ŠTANJELA

Spoznajo pot vode od črpališča do uporabnika.

Ogledajo si kulturno dediščino Štanjela.

5 maj 2020 P. Fabjan vodič po črpališču in Štanjelu, P. P. Peca prevoz, vodenje
1. do 5. KOBILARNA LIPICA

Spoznavajo kobilarno in življenje v njej.

 

5 april 2020 A. Trobec učiteljice prevoz, vodenje 7,90 €

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1. – 5. IZDELKI IZ PAPIRJA

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo.

Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Razvijajo ročne spretnosti.

Spoznavajo različne vrste in kakovosti  papirja.

Spoznavajo izdelke iz papirja.

 

5

december

2019

Andreja P. Čok učiteljice /
1.-3. KOLESARČEK JUMNICAR Usposabljajo se za pravilno in varno vedenje v prometnem okolju. 5

april

2020

M. Trampuž policist, reševalec, gasilec /
1.-3.

pospravljanje in urejanje bivalnih prostorov

(šola v naravi)

Oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na pridobljenih spretnostnih preudarne in estetske izbire, upoštevanju namembnosti, varne uporabe in vzdrževanju materialov. 5 maj 2020 N. Subič učiteljice /
4.in 5. VARNO ZA VSE

Spoznavajo in razumejo službe in poklice ljudi, ki pomagajo pri naravnih in drugih nesrečah.

Spoznavajo oblike sodelovanja med ljudmi.

Preizkusijo se v praktični vožnji avtomobilov na poligonu varne vožnje.

5 10.9.2019 M. Trampuž policist, reševalec, gasilec /
4. in 5. IZDELKI IZ NARAVOSLOVNE ŠKATLE Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo. Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela. Razvijajo ročne spretnosti. 5 oktober 2019 P. P. Peca /
4. in 5. IZDELAVA KOSTUMOV IN SCENE ZA PRIREDITEV

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo. Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Iz različnih materialov izdelajo kostume in sceno.

5 november 2019 P. P. Peca /

 

 

 

(Skupno 234 obiskov, današnjih obiskov 1)