Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Sprejem šolskih novincev 3. 9. 2018 Dramski krožek Divača Lidija uršič, razredničarka in druga strokovna delavka
Komemorativna slovesnost oktober 2018 Dramski krožek Petra Pugelj Peca
Novoletna prireditev december 2018 učenci PŠ Vreme, TKŠD Urbanščica KS Vreme, PŠ Vreme
Prireditev ob dnevu žena marec 2018 učenci PŠ Vreme PŠ Vreme

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3., 4., 5. Jesenski kros Razvijajo funkcionalne sposobnosti in pridobivajo izkušnje v teku.

 

5

 

13. 9. 2018

Andreja Perhavec Čok

 

razredniki /
1., 2., 3., 4., 5. Igre na snegu Razvijajo funkcionalne sposobnosti, spoznavajo zimske športe

 

5

januar

 

Katja Kovačič

 

razredniki /
1., 2., 3. Plavanje – bazen v Ajdovščini

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanja prostega časa.

5 april 2019 Vaditelji plavanja razrednik 2 eur + prevoz
1., 2., 3., 4., 5. “Pozdrav pomladi” – pohod na Vremščico

Razvijajo funkcionalne sposobnosti.

Navajajo se na hojo v skupini

 

5

 

11. 5. 2019

Borut Sila

 

razredniki /
4., 5. Plavanje (šola v naravi)

Premagujejo strah pred vodo.

Privzgajajo si odnos do zdravega preživljanja prostega časa.

5 8.–12. 4. 2019 Vaditelji plavanja razrednik ////

1., 2., 3. r.

(samo prva triada)

Šaljive športne igre

Igrajo se razne igre.

Upoštevajo pravila iger in sodelovanja v skupini.

5 21. 6. 2019 Katja Kovačič razredničarka /
4., 5. Kolesarjenje

Vozijo s kolesom po poligonu,

relacijska vožnja s kolesom,

upoštevajo prometne predpise.

5 Maj/junij 2019 Danijel Malnar razredniki

KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št.ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3., 4., 5.

Kosovelov dom v Sežani

“Cirkus” nemi film

Spoznajo posebnosti medijev.

Izražajo doživljanje, vrednotenje in razumevanje filma.

5 4. 10. 2018 Barbara Jazbec razredničarke 2,5 eur + prevoz
1., 2., 3., 4., 5.. Odkrivajmo skrivnosti Štanjela  Spoznavajo kraško arhitekturo in zgodovino kraja. 5 november 2018 Katja Kovačič razredničarke 4 eur + prevoz
1., 2., 3., 4., 5. Prireditev ob dnevu žena Sodelujejo in si ogledajo kulturno prireditev. 5 marec 2019 Petra Pugelj Peca razredničarke
1., 2., 3. Ogled spominske sobe dr. Bogomirja Magajne Spoznavajo življenje in delo pisatelja. 5 april 2019 Andreja Perhavec Čok /

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3., 4., 5. Varna pot v šolo in delo policista Usposabljajo se za pravilno vedenje v prometnem okolju. 5 oktober 2018 zunanji sodelavec razredničarke /
1., 2., 3. Delo na vrtu 5 marec 2019 zunanji sodelavec razredničarka /
4., 5.

Šola v naravi

Korak k morju

 

Raziskujejo živa bitja v morski vodi. 5 8.–12. 4. 2019 razredniki Zaposleni na Debelem Rtiču. /
1., 2., 3., 4., 5. Mlaka Spoznavajo rastline in živali v mlaki. 5 maj 2019 zunanji sodelavec razredničarka /

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št.ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1., 2., 3. Poslikava temeljev ob šoli 5 oktober 2018 Katja Kovačič razredniki /
4., 5. Izdelki iz NIT škatle 5 oktober 2018 Petra Pugelj Peca / /
1., 2., 3.

Papir –

novoletna okrasitev

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo.

Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Razvijajo ročne spretnosti.

Spoznavajo različne vrste in kakovosti  papirja.

Spoznavajo izdelke iz papirja.

5 5. 12. 2018 Katja Kovačič razredniki /
1., 2., 3., 4., 5.

Izdelki iz odpadnega materiala

(ob dnevu šole)

Razvijajo motorične

spretnosti.

Navajajo se na uporaborazličnih pripomočkov. Skrbijo za lastno varnost in varnost drugih.

5 30. 3. 2019 Katja Kovačič razredniki /

 

 

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)