Telefon: +386 5 7318 800
 

Interesne dejavnosti

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI

1., 2. in 3. razred


NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Pravljični krožek 1. r. Nela Subič četrtek, 5. ura
Šolski vrt, gospodinjski krožek 3. r. Barbara Jazbec petek, 6.ura
Matematične delavnice 2. r. Monika Rebec sreda, 6. ura
Računalniški krožek 3. r. Monika Rebec ponedeljek, 6. ura
Likovni krožek 2. in 3.r. Vesna Pečar sreda, 7.ura
Dramski krožek 2. in 3. r. Lidija Uršič ponedeljek, 6. ura
Pravljični krožek 2. r. Tatjana Živec petek, 6. ura
Oblikovni krožek 3. r. Tanja Mljač petek, 7. ura
Plesna dejavnost-folklora 2. in 3.r. Nina Ferfila četrtek, 7. ura
Italijanščina 1. r. Alma Volk četrtek, 6. ura
Italijanščina 2. r. Alma Volk sreda, 5. ura
Italijanščina 3. r Alma Volk ponedeljek, 7.
Športni krožek 2., 3.r. Borut Sila sreda, 6. ura
Športni krožek 1. r. Danijel Malnar torek, 6.ura
Pevski zbor 1. r. Ada Škamperle torek, 5. ura
Korektivna ŠVZ 2. in 3. r. Danijel Malnar četrtek, 7. ura
Pevski zbor 2. in 3. r. Ada Škamperle torek in četrtek, 6. ura
Bralna značka 1.- 3. r. razredničarke po dogovoru

4. in 5. razred


NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Šolski vrt, gospodinjski krožek 4. in 5. r. Barbara Jazbec petek, 6.ura
Oblikovni krožek 4. in 5. r. Tanja Mljač petek, 7. ura
Kamnoseški 4. in 5.r Danila Grželj

petek, 6., 7. ura

(izmenično na 14 dni z raziskoval.)

Vesela šola 4. in 5. r. Mirjam Trampuž torek, 7. ura
Angleška bralna značka 4. r. Ester Satmari sreda, 7. ura
Angleška bralna značka 5. r Janja Černe torek, 6. ura
Tehniški krožek 5. r. Emil Velikanje sreda, 7. ura
Pevski zbor 4. in 5. r. Ada Škamperle torek in četrtek, 6. ura
Bralna značka 4. in 5. r. razredničarke po dogovoru
Raziskovalne delavnice 4. in 5. r. Danila Grželj petek, 6., 7. ura (izmenično na 14 dni s kamnoseš.)
Logika 5. r. Janja Bric Pečar četrtek, 6. ura
Korektivna ŠVZ 4. in 5. r. Danijel Malnar četrtek, 7. ura
Dramska skupina 4. in 5. r. Lidija Uršič sreda, 7. ura
Jamarski krožek 5. r Zunanji izvajalci PŠJ

6., 7., 8. in 9. razred


NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Kamnoseški 6.r Danila Grželj petek, 6., 7. ura (izmenično na 14 dni z razisk.k.)
Vesela šola 6. r. Mirjam Trampuž torek, 7. ura
Naravoslovni krožek 6. in 7. r Mirjam Trampuž sreda, 7. ura
Angleška bralna značka 7., 8. in 9. r. Ester Satmari sreda, 7. ura
Angleška bralna značka 6. r Janja Černe torek, 6. ura
Športni krožek fantje 6. do 9. r. Danijel Malnar ponedeljek, 6. ura
Športni krožek dekleta 6. do 9. r. Borut Sila ponedeljek, 6. ura
ISP – kreativno pisanje 6. do 9. r. Suzana Kavčič torek, 7. ura
Bralna značka 6. do 9. r. knjižničar po dogovoru
Dramski krožek 6. do 9. r. Vilma Kres torek, 6. ura
Zgodovinsko-geografski krožek 8. in 9. r. Vesna Marjanovič četrtek, 6. ura
Tehniški krožek 6. r. Emil Velikanje sreda, 7. ura
Gledališki krožek 6. do 9. r. Tanja T. Benedejčič sreda, 8. ura
Pevski zbor 6. do 9. r. Ada Škamperle pon., tor., sre., čet., 7. ura
Likovni krožek 6. do 8. r. Vesna Marion četrtek, 6. ura
Logika 6. r. Janja Bric Pečar četrtek, 6. ura
Korektivna ŠVZ 6. r. Danijel Malnar četrtek, 7. ura
Fizikalna delavnica 9. r. Janja Bric Pečar

četrtek, 7. ura

(izmenično na 14 dni z ddp TJA)

Fizikalna delavnica 8. r. Janja Bric Pečar

torek,  6.ura

(izmenično na 14 dni z ddp SLJ)

Turistična dejavnost 7. do 9. r. Lucija P. Mahorčič ponedeljek, 7. ura
Kemijsko biološke delavnice 8. in 9. r Martina Vrabec četrtek, 6. ura
Vzgoja za medije 7. do 9. r. Vilma Kres torek, 7. ura
Strelski krožek 6. do 9. r. Strelsko društvo Vremščica petek, 6. in 7. ura
Jamarski krožek 6. in 7. r. Zunanji izvajalci PŠJ

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, atletika, košarka, rokomet, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica…