Telefon: +386 5 7318 800
 

Projekti

V šolskem letu 2018/19 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • Projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo duševnega zdravja.
 • Eko šola – šolski vrtovi: podružnični šoli Senožeče in Vreme, 1. triletje Divača
 • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, in 5. razreda
 • Shema šolskega sadja – omogočanje učencem pogostejše uživanje sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane, lokalno pridelane prehrane
 • Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Kolesarčki
 • Projekt Zavoda RS za šolstvo– Matematično-naravoslovne poti
 • Projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice
 • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 29. otroškega parlamenta: »Šolstvo in šolski sistem«
 • Projekt »Semena sprememb« razvija odgovoren odnos do sebe, drugih in družbe, osebne kompetence za aktivno državljanstvo. Preko različnih dejavnosti ozavešča mlade, da je potrebno aktivno pristopiti k razvoju naše družbe.
 • Sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin.
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo
 • FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni izobraževalno-raziskovalni program, ki mlade motivira za raziskovanje, jim približuje znanost in jih uči reševanja problemov.
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje
 • Projekt: Kuhnapato – lokalna kulinarika z novimi kuharskimi mojstrovinami

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje  raziskovalne naloge in projekte:

 • projekt  CLIMAPARKS (zbiranje meteoroloških podatkov)
 • globalni cilji za trajnostni razvoj
 • svetovni dan mokrišč
 • kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras
 • raziskovalna naloga ob dnevu žena – Medsebojna pomoč
 • natečaj: Spoznavajmo parke
 • projekt: Ptice selivke

ZDRAVA ŠOLA

Tudi v tem šolskem letu bomo sledili rdeči niti evropske mreže Zdravih šol, ki poteka pod geslom Zdrav življenjski slog s poudarkom na duševnem zdravju.

Duševno zdravje je širok koncept, ki vključuje pozitivno duševno zdravje npr. dober odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z izzivi, pozitivno samopodobo, občutek moči in sposobnost soočanja s težavami.

Zaposleni  bomo pri učencih spodbujali zdravo uspešnost, varnost, občutke veselja in življenjskega poleta. Skrb za duševno zdravje zato ni le skrb, ki jo potrebujejo učenci z očitnimi “težavami”, ampak je skrb za vse učence,  pri katerih lahko s pozitivno naravnanostjo in primernimi odnosi mnogo prispevamo k boljšemu duševnemu počutju. Šola naj bo prostor, kjer so vsi, učenci in učitelji, enako upoštevani in cenjeni, prostor, v katerem vsak obiskovalec začuti toplino, skrb in ustvarjalno energijo.

S prikazom celoletnih aktivnosti in podprojektov bomo obeležili tudi DAN ŠOLE 2019,  v soboto, 30. 3. 2019.

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)