Telefon: +386 5 7318 800
 

Projekti

V šolskem letu 2016/17 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • Projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo Duševno zdravje
 • Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Prometna kača
 • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi otroškega parlamenta.
 • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda
 • Sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača, Osnovno šolo Podčetrtek in Zavodom Pelikan Karitas
 • Varnost na internetu
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo
 • Projekt: Moj domači kraj v sodelovanju z Razvojnim centrom Divača
 • Projekt Zavoda za šolstvo RS: Uživajmo v zdravju
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje
 • Projekt: KuhnaPaTo – lokalna kulinarika z novimi kuharskimi mojstrovinami

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte:

 • projekt  CLIMAPARKS (zbiranje meteoroloških podatkov)
 • nočno opazovanje metuljev
 • popis divjih orhidej
 • osmi kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras
 • raziskovalna naloga ob dnevu žena – Moda skozi čas
 • skupne aktivnosti z Mežo šol Biosfernega območja arhipelag jezera Vanern in gora Kinnekulle, Švedska (globalni cilji za trajnostni razvoj)
 • spoznajmo netopirje
 • obletnica Meže šol

ZDRAVA ŠOLA

Tudi v tem šolskem letu bomo sledili rdeči niti evropske mreže Zdravih šol, ki poteka pod geslom Duševno zdravje. Biti duševno zdrav ne pomeni le ne imeti takšne ali drugačne duševne motnje. Zelo poenostavljeno lahko duševno zdravje opišemo vsaj še s tremi merili. Prvo opredeljuje človekovo notranje psihično stanje: sreča, dobro počutje, zadovoljstvo s samim seboj, dobra podoba o sebi. Drugo merilo duševnega zdravja so človekovi odnosi z drugimi in  njegovo delovanje: dobri odnosi z ljudmi okoli nas, razumevanje drugačnosti, uspehi pri delu v šoli, službi in drugih dejavnostih, ki jih opravljamo. Tretje merilo duševnega zdravja je sposobnost človeka, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami.