Telefon: +386 5 7318 800
 

Šola v naravi

Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje.

Za učence 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimie v Podčetrtku od 29. maja do 2. junija 2017.

Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili na Debelem Rtiču od 10. do 14. aprila 2017.

Učenci 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v CŠOD Planica od 6. do 10. februarja 2017.

Za učence 8. razreda bo organiziran ŠPORTNI TEDEN z elementi planinstva in naravoslovja v CŠOD Bohinj, od 14. do 18. novembra 2016.

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra v sklopu drugih socialnih pomoči ali naknadno – po potrebi.