Telefon: +386 5 7318 800
 

Starši

Mesečne govorilne ure

Redne – mesečne govorilne ure so med 16. 30 in 17.30 po naslednjem razporedu:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
8. september 9. februar
13. oktober 9. marec
10. november 13. april
8. december 11. maj
12. januar
 V tem času so na šoli staršem in učencem za pogovor dosegljivi vsi učitelji.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

 1. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure: dan, ura
1.    a

Nela Subič

Tatjana Živec

Torek, 11.20 – 12.05

Torek, 11.20 – 12.05

1.    b

Barbara Jazbec

Tatjana Živec

Torek, 11.20 – 12.05

Torek, 11.20 – 12.05

2. Monika Frank Sreda, 10.30 – 11.15
3.a Lidija Uršič Ponedeljek, 8.35 – 9.20
3.b.

Rebeka Škamperle

Nives Skuk

Torek, 10.30 – 11.15

Torek, 9.40 – 10.25

1.    (PB) Nina Ferfila Ponedeljek, 10.30 – 11.15
2.    (PB) Vesna Pečar Torek, 11.20 – 12.05
3.    (PB)

Janja Bric Pečar

Borut Sila

Suzana Kavčič

Četrtek, 8.35 – 9.20

Četrtek, 12.10 – 12.55

Ponedeljek, 10.30 – 11.15

 2. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure
4. Tanja Mljač Torek, 9.40 – 10.25
4.    a Danila Grželj Četrtek, 9.40 – 10.25
5. b Mirjam Trampuž Ponedeljek, 9.40 – 10.25
4.(PB) Lucija Prihavec Mahorčič Sreda, 11.20 – 12.05

 3. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure
6. Janja Černe Sreda, 11.20 – 12.05
7. Borut Sila Četrtek, 12.10 – 12.55
8. Janja Bric Pečar Četrtek, 8.35 – 9.20
9. a Danijel Malnar Četrtek, 9.40 – 10.25
9. b Ester Satmari Petek, 10.30 – 11.15
Suzana Kavčič Ponedeljek, 10.30 – 11.15
Martina Vrabec Petek, 10.30 – 11.15
Zdenka Gerželj Torek, 8.35 – 9.20
Vesna Marjanovič Torek, 10.30 – 11.15
Tanja Trebec Benedejčič Torek, 8.35 – 9.20
Emil Velikanje Sreda, 10.30 – 11.15
Vilma Kres Torek, 11.20 – 12.05
Anita Penko Maslo Torek, 11.20 – 12.05
Vesna Marion Sreda, 9.40 – 10.25
Anja Abram Torek, 7.45 – 8.30
Alma Volk Ponedeljek, 11.20 – 12.05
Taja Tavčar Sreda, 10.30 – 11.15

V primeru nesodelovanja staršev šolo bodo razredniki le-te pisno vabili na razgovore.

Roditeljski sestanki

V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.

  • Prvi sestanek
    bo 8. 9. 2016 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • Drugi sestanek
    bo novembra organiziran kot predavanje (dr. Gregor Jurak: Pomen gibanja za razvoj otrok).
  • Tretji roditeljski
    bo organiziran po razredih – vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli.

Za organizacijo roditeljskih sestankov so zadolženi razredniki.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.