Telefon: +386 5 7318 800
 

Starši

Za potrebe dela na daljavo objavljamo e- in ZOOM naslove učiteljev. Zaradi manjše možnosti zlorabe so naslovi objavljeni v priloženi datoteki.

ZOOM NASLOVI IN E-POŠTA

Mesečne govorilne ure

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
9. september 10. februar
14. oktober 10. marec
11. november 14. april
9. december 12. maj
13. januar  

V času veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij. Ko bo ukrep odpravljen, bodo govorilne ure potekale v šoli.
V času veljavnosti ukrepa se lahko starši za vprašanja in pomoč obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo, ki bo vzpostavila komunikacijo z ostalimi učitelji.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

1. triletje

RAZRED/

MATIČNA UČILNICA

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI/RAZREDNIKI

GOVORILNE URE

1. a, učiln. št. 13

16

Andreja Trobec,
Tatjana Živec, druga strokovna delavka

Sreda, 10.30-11.15
Torek, 11.20–12.05

1. b, učiln. št. 15

17

Martina K. Tavčar,
Tatjana Živec, druga strokovna delavka

Ponedeljek, 9.40-10.25
Torek, 11.20–12.05

2. a, Vrtec Divača

18

Nela Subič

Četrtek, 8.35-9.20

2. b, učiln. št. 14

16

Barbara Jazbec

Petek, 11.20-12.05

3. a, učiln. št. 16

17

Jožica Ivančič

Sreda, 8.35–9.20

3.b, učiln. št. 17

16

Monika Frank
Nives Skuk

Četrtek, 12.10-12.55
Četrtek, 12.10-12.55

Skupaj

100

 

 

2. triletje

RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI/RAZREDNIKI

GOVORILNE URE

4. a, Stara šola

16

Tanja Mljač

Četrtek, 9.40–10.25

4. b, Stara šola

18

Lidija Uršič

Četrtek, 10.30-11.15

5., Stara šola

25

Danila Grželj

Ponedeljek, 9.40-10.25

6. a, učiln. št. 8

25

Barbara Rodica

Sreda, 10.30-11.15

6. b, učiln. št. 11

25

Tina Počkar

Sreda, 8.35-9.20

Skupaj

109

 

 

3. triletje

RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI

PREDMET

GOVORILNE URE

7. a, učiln. št. 10

26

Borut Sila

ŠPO, ŠZZ

Petek, 11.20-12.05

7. b, učiln. št. 8

26

Emil Velikanje

TIT, OGU

Sreda, 8.35-9.20

8. a, učiln. št. 4

20

Martina Vrabec

NAR, BIO, KEM

Torek, 11.20-12.05

8. b, učiln. št. 6

22

Polona Šenkinc

MAT, FIZ

Četrtek, 10.30-11.15

8. c, učiln. št. 5

20

Alenka Tomazin

SLJ

Sreda, 7.45-8.30

9. a, učiln. št. 7

16

Lucija Prihavec Mahorčič

DKE, ZGO, IP (KL1, KL2)

Četrtek, 11.20-12.05

9. b, učiln. št. 9

18

Danijel Malnar

ŠPO, IP (ŠSP, IŠP), NŠP

Sreda, 11.20-12.05

Skupaj

148

 

 

 

   

Vilma Kres
Suzana Kavčič

SLJ
SLJ

Sreda, 9.40-10.25
Sreda, 11.20-12.05

 

 

 

Alma Volk
Monika Ščuka

N2I, ID

Torek, 10.30-11.15
Torek, 9.40-10.25

 

 

Ester Satmari

Janja Černe

Petra Rakovec

Anja Ferfila

TJA

TJA

TJA (1.–5.)

TJA (1.-5.)

Četrtek, 9.40-10.25

Četrtek, 8.35-9.20

Četrtek, 9.40-10.25

Petek, 8.35-9.20

 

 

Barbara Rodica

BIO, KEM, IP, OPB

Sreda, 8.35-9.20

 

 

Tilen Miklavec

MAT, FIZ

Torek, 9.40-10.25

 

 

Anemarija Štefančič

GUM

Ponedeljek, 12.10-12.55

 

 

Vesna Marion

LUM, IP (LS1, LS2, LS3)

Sreda, 10.30-11.15

   

Timea Gal

N2N, OPB

Torek, 11.20-12.05

 

 

Anja Abram

DSP, ISP

Sreda, 12.10-12.55

* IP – (izbirni predmet)

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonskih številkah:
1. do 3. razred: 05 731 88 06
6.–9. razred: 05 620 87 79
4.r., 5. r.: 05 620 87 80

Roditeljski sestanki

  • Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med
    7. 9. in 17. 9. 2021 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov po natančnem razporedu.
  • Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih,
    vsebinsko bo vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo …
  • Predavanje za starše:
    – november 2021: V okviru SAFE.SI bomo organizirali predavanje o varni in odgovorni rabi tehnologije z naslovom VZGOJA ZA INTERNET, ki jih izvajajo strokovnjaki in praktiki z večletnimi predavateljskimi izkušnjami.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

(Skupno 3.146 obiskov, današnjih obiskov 1)