Telefon: +386 5 7318 800
 

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk.

 

Med naloge šolske svetovalne službe sodijo:

 • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja;
 • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd.;
 • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev;
 • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami;
 • koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke;
 • individualna oziroma skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami;
 • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja;
 • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci;
 • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav;
 • reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč);
 • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami;
 • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov.

 

Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na probleme, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki.

Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 8. do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur.

SPLETNA UČILNICA šOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE (prijavite se kot gost)