Telefon: +386 5 7318 800
 

Šolski koledar 2018/19

Šolske počitnice


jesenske počitnice: od 29. oktobra do 2. novembra 2018
novoletne počitnice: od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019
zimske počitnice: od 25. februarja do 1. marca 2019
prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2019


Ocenjevalna obdobja


ocenjevalno obdobje trajanje konference
prvo od 3. septembra 2018 do
31. januarja 2019
30. januar (1. do 5. razred)
31. januar (6. do 9. razred)
drugo od 1. februarja 2019
do 24. (14). junija 2019
12. junij (9. razred)
20. junij (1. do 8. razred)

Šolski koledar


ponedeljek 3. 9. Začetek pouka
sobota 29. 9. Nadomeščanje 24. 12. 2018
ponedeljek-petek 29. 10. – 2. 11. Jesenske počitnice
sreda 31. 10. Dan reformacije
četrtek 1. 11. Dan spomina na mrtve
ponedeljek 24. 12. Pouka prost dan
torek 25. 12. Božič
sreda 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek-torek 25. 12.-2. 1. Novoletne počitnice
torek, sreda 1. in 2. 1. Novo leto
sreda 31. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
petek 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek
sobota
15. 2.
16. 2.
Informativna dneva v srednjih šolah
ponedeljek-petek 25. 2.-1. 3. Zimske počitnice
sobota 30. 3. Nadomeščanje 3. 5. 2018, Dan šole
ponedeljek 22. 4. Velikonočni ponedeljek
sobota 27. 4. Dan upora proti okupatorju
sobota-četrtek 27. 4. – 2. 5. Prvomajske počitnice
sreda, četrtek 1., 2. 5. Praznik dela
petek 3. 5. Pouka prost dan
sobota 11. 5. Nadomeščanje (4. člen Pravilnika o šol. koledarju)
petek 14. 6. Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
petek 24. 6. Zaključek pouka za učence ostalih razredov, spričevala, pouk in proslava pred dnevom državnosti
torek 25. 6. Dan državnosti
torek-sobota 25. 6.-31. 8. Poletne počitnice

DAN ŠOLE


30. marec 2019


NPZ


Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (7. maj 2019), matematike (9. maj 2019) in angleščine (13. maj 2019). Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (7. maj 2019), matematike (9. maj 2019) in tretjega predmeta (13. maj 2019), ki ga bo 3. septembra določilo MIZŠ.

Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.

 

torek 7. 5. 2019 slovenščina 6. in 9. razred
četrtek 9. 5. 2019 matematika 6. in 9. razred
ponedeljek 13. 5. 2019 likovna umetnost – 9. razred
angleščina – 6. razred

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju 2017/2018

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI


  1. rok: od 17. junija do vključno 1. julij 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 26. junija do vključno 9. julija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU


  1. rok: od 6. maja do vključno 14. junija 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 6. maja do vključno 24. junija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

 

KOLEDAR TEKMOVANJ in NATEČAJEV


Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah.

Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole.

področje šolsko regijsko državno

slovenščina

Cankarjevo (4.–9. r.)

Mehurčki (2.–3. r.)

 

11. 12. 2018

5. 4. 2019

 

23. 1. 2019

 

9. 3. 2019

matematika – Vegovo 21. 3. 2019 13. 4. 2019
biologija – Proteusovo 17. 10. 2018 30. 11. 2018

angleščina – 7. razred

8. razred

9. razred

31. 1. 2019

15. 10. 2018

_ . 11. 2018

 

 

17. 1. 2019

28. 2. 2019

19. 11. 2018

20. 3. 2019

kemija – Preglovo 21. 1. 2019 30. 3. 2019
zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
geografija 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
fizika – Stefanovo 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
italijanska bralna značka
italijanščina 22. 3. 2019
logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018
Bober (računaln.) 12.–16. 11. 2018 12. 1. 2019
Elastomobili (tehnika)
FLL 2018: V vesolje (robotika)
Kuhna pa to / april 2019 maj 2019
Hitro računanje 1.10. – 3. 12. 2018
Vesela šola 13. 3. 2019 10. 4. 2019
OPZ in MPZ 17. 5. 2019

Koledar tekmovanj 2018/2019 je objavil Zavod RS za šolstvo na spodnji povezavi:

Koledar tekmovanj iz znanja 2018/2019

(Skupno 3,060 obiskov, današnjih obiskov 1)