Telefon: +386 5 7318 800
 

Stiki z učitelji

Mesečne govorilne ure

Redne – mesečne govorilne ure so praviloma vsak drugi četrtek v mesecu med 16. 30 in 17.30 po naslednjem razporedu:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
13. september 14. februar
11. oktober 14. marec
8. november 11. april
13. december 9. maj
10. januar

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer se izostanki štejejo za  neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

1. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure: dan, ura
1. a

Nela Subič

Tatjana Živec

Četrtek, 11.20 – 12.05

Torek, 11.20 – 12.05

1.b

Barbara Jazbec

Tatjana Živec

Torek, 11.20 – 12.05

Torek, 11.20 – 12.05

2. r.

Martina Križman Tavčar

Nives Skuk

Petek, 9.40 – 10.25

Petek, 9.40 – 10.25

3. a Tanja Mljač Sreda, 8.35 – 9.20
3. b Andreja Trobec Sreda, 9.40 – 10.25
Taja Tavčar (TJA) Ponedeljek,   10.30 – 11.15
1.    (PB) Bernarda Rebec Sreda, 10.30 – 11.15
2.    (PB) Barbara Rodica Petek, 10.30 – 11.15
(PB)

Lucija Prhavec Mahorčič

Alenka Tomazin

Tatjana Živec

Martina Križman Tavčar

Sreda, 11.20 – 12.05

Torek, 8.35 – 9.20

Torek, 11.20 – 12.05

Petek, 9.40 – 10.25

2.     triletje

Razred Učitelj Govorilne ure
4. a Lidija Uršič Ponedeljek, 8.35 – 9.20
4. b Jožica Ivančič Ponedeljek, 9.40 – 10.25
5. a Mirjam Trampuž Četrtek, 9.40 – 10.25
5. b Danila Grželj Sreda, 8.35 – 9.20
6. a Vesna Marjanovč Sreda, 11.20 – 12.05
6. b Danijel Malnar Četrtek,   10.30 – 11.15

 3.       triletje

Razred Učitelj Govorilne ure
7. a Suzana Kavčič Četrtek, 11.20 – 12.05
7. b Vilma Kres Ponedeljek, 11.20 – 12.05
8. r. Janja Černe Ponedeljek, 11.20 – 12.05
9. r. Borut Sila Sreda, 9.40 – 10.25
Janja Bric Pečar Torek, 10.30 – 11.15
Alenka Tomazin Torek, 8.35 – 9.20
Ester Satmari Četrtek, 12.10 -_12.55
Zdenka Gerželj Sreda, 8.35 – 9.20
Emil Velikanje Torek, 9.40 – 10.25
Tanja Trebec Benedejčič Ponedeljek, 11.20 – 12.05
Martina Vrabec Torek, 10.30 – 11.15
Marjeta Rutar Torek, 13.10 – 13.55
Vesna Marion Četrtek, 10.30 – 11.15
Anja Abram Ponedeljek, 13.10 – 13.55
Alma Volk Četrtek, 11.20 – 12.05
Barbara Skalec Volk Sreda, 12.10 -12.55

* IP – (izbirni predmet)

Roditeljski sestanki

V  vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.

  • Prvi sestanek bo 13. 9. 2018 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • Drugi sestanek bo predvidoma v novembru organiziran kot predavanje:  Katarine Kesič Dimic: »VZGOJARIJE«- vzgoja, odnosi, motivacija
  • Tretji roditeljski bo februarja 2018, organiziran bo po oddelkih/razredih – tema, bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli.

Po potrebi bo v posameznih oddelkih organiziran tudi 4. roditeljski sestanek.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se  udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov   v svetu staršev in svetu zavoda.

 

(Skupno 467 obiskov, današnjih obiskov 1)