Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Sprejem šolskih novincev 2. 9. 2019 Dramski krožek + OPZ Nataša Adam, Ada Škamperle
Komemorativna slovesnost oktober 2019 Dramski krožek + OPZ

KS Senožeče

Nataša Adam, Ada Škamperle

Miklavževanje december 2019 Dramski krožek + OPZ RD Bandera Dolenja vas, Karitas
Prižig lučk v Dolenji vasi december 2019 Dramski krožek + OPZ RD Bandera Dolenja vas, Karitas
Novoletna prireditev december 2019 Dramski krožek + OPZ Šola Senožeče
Božični koncert 25. 12. 19 Dramski krožek + OPZ MePZ Senožeče
Dan žena marec 2020 Dramski krožek + OPZ Dobrnič
Materinski dan marec 2020 Dramski krožek + OPZ Vrtec Senožeče + KUD Pepca Čehovin Tatjana
Krajevni praznik v Dolenji vasi junij 2020 Dramski krožek + OPZ KS Senožeče

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
 1. TESTIRANJE ZA ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON Izvajajo vaje in naloge za TVK. 5 april 2021 Ada Škamperle Tina Babuder  /
1.–5. JESENSKI KROS

Razvijajo funkcionalne sposobnosti.

Navajajo se na pravilno razporeditev moči pri premagovanju dolgotrajnejšega napora.

5

september

2020

Ada Škamperle

Nataša Adam

Milojka Uršič

Ada Škamperle

Petra Fabjan

/
1.–5.  JESENSKI POHOD

Razvijajo tekmovalni duh.

Navajajo se na športno obnašanje in prenašanje poraza.

5 oktober 2020  Ada Škamperle

 Nataša Adam

Milojka Uršič

Ada Škamperle

Petra Fabjan

/
1.–5.

ORIENTACIJSKI POHOD

Razvijajo funkcionalne sposobnosti, vzdržljivost.

Navajajo se na hojo v skupini.

Uporabljajo preproste oblike orientacije.

5 maj 2021 Tamara Franetič Bizjak

Nataša Adam

Milojka Uršič

Ada Škamperle

Petra abjan

 /
1.–5.  ŠALJIVA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Navajajo se na upoštevanje pravil iger.

Razvijajo gibalno-motorične sposobnosti.

 5 junij 2021  Ada Škamperle

Nataša Adam

Milojka Uršič

Ada Škamperle

Petra Fabjan

/
2.–5. PLAVANJE Utrjujejo tehniko plavanja in razvijajo funkcionalne sposobnosti. 5

oktober 2020     (4., 5. r.)

marec 2021     (2. r.)

junij 2021     (3. r.)

Vaditelj plavanja učitelji spremljevalci  stroški prevoza in vaditeljev

 KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1.–3.  OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE Razvijajo zmožnost poslušanja in spremljanja lutkovne predstave.  5  december 2020  gledališčniki

Milojka Uršič

Nataša Adam

Ada Škamperle

prevoz + vstopnina
1.–5.

FILM OB TEDNU OTROKA

Sreča na vrvici

Spoznajo film in njegovo vsebino.

Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje otroškega filma.

 5  teden otroka Nataša Adam

 Petra Fabjan

Milojka Uršič

Nataša Adam

Ada Škamperle

stroški prevoza, vstopnina v KC Srečka Kosovela v Sežani
1.–5.   RAJANJE Z DEDKOM MRAZOM Razvijajo sposobnost zbranega spremljanja, razumevanja in vrednotenja gledališke predstave. 5 december 2020

 Petra Fabjan

Milojka Uršič

Nataša Adam

Ada Škamperle

/
 1.–5.  PODELITEV BRALNE ZNAČKE Podrobneje spoznajo povabljenega gosta in njegova dela.  5  5 maj 2021

 Milojka Uršič

Nataša Adam

Ada Škamperle

Prevoz v Divačo
4., 5.

 OBISK CANKARJEVEGA DOMA

Igraj kolce

Spoznavajo glasbila simfoničnega orkestra.

S poslušanjem in gledanjem razumevajo glasbo.

Razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja.

 5  9. 3. 2021

Vstopnina v Cankarjev dom 5 EUR

Slovenski šolski muzej 5 EUR

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1.–3. ČEBELARSKI DAN Spoznajo čebele in njihov pomen. 5 maj 2021  Tamara Franetič Bizjak 

Nataša Adam

Petra Fabjan

Ada Škamperle

Milojka Uršič 

 /
1.–5. SCIENCE FUN Spoznavajo in doživljajo naravo, živa bitja v njej, ogledajo si muzejsko zbirko. 5  junij 2021  

 Nataša Adam

Petra Fabjan

Ada Škamperle

Milojka Uršič

       /
1.–5. VARUJEMO OKOLJE

Informirajo se o končnih uporabnikih, pri katerih odpadki nastajajo.

·    Ozaveščajo se o pomenu ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov. 

 5 september 2020 strokovna uslužbenka KSP Sežana

Nataša Adam,

Ada Škamperle,

Milojka Uršič 

/
4., 5. KORAKI K MORJU Prepoznajo, spoznajo, primerjajo in opazujejo rastlinstvo in živalstvo morske obale in morja. 5  april 2021 vodja šole v naravi

Petra Fabjan

 stroški šole v naravi

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1. IZDELAVA LUTKE Načrtujejo, izdelajo in preizkusijo lutko. 5 februar 2021 Ada Škamperle Tina Babuder /
1.–4. IZDELKI IZ PAPIRJA

Spoznavajo lastnosti materialov in orodij ter pripomočkov za njihovo obdelavo.

Spoznavajo organizacijo dela, delovnega mesta, pravil varnega dela.

Razvijajo ročne spretnosti.

Spoznavajo različne vrste in kakovosti papirja.

5  december 2020 Ada Škamperle razredničarke  /
1.–5.  ARHITEKTURNI DAN Z izkušnjo razvijajo kritično in ustvarjalno mišljenje, spoznavajo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih.  5  13. oktober 2020  Strokovni delavci Igrive arhitekture

Petra Fabjan

Nataša Adam

Milojka Uršič

Ada Škamperle

 8,50 EUR
2., 3. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Spoznavajo enostavna računalniška orodja.

Urijo se v spretnostih za uporabo spletne učilnice.

 5  oktober 2020  Nataša Adam  Milojka Uršič  prevoz v Divačo
4., 5. RAČUNALNIŠTVO

Spoznavajo enostavna računalniška orodja.

Znajo uporabljati spletne učilnice.

Oddajo enostavno nalogo.

 5 16. 9. 2020 Petra Fabjan

Janja Černe

Tamara F. Bizjak

stroški prevoza
4., 5. POSPRAVLJANJE IN UREJANJE BIVALNIH PROSTOROV Oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na pridobljenih spretnostnih preudarne in estetske izbire, upoštevanju namembnosti, varne uporabe in vzdrževanju materialov.  5  april 2021 vodja šole v naravi razredničarke stroški šole v naravi
5.  ZAKAJ PIHA VETER?

Načrtujejo, izdelajo in preizkusijo naprave za merjenje vetra.

Zgradijo in preizkusijo delovanje naprav, ki jih poganja veter.

 5  november 2020 Petra Fabjan  učiteljica OPB stroški NIT škatle

 

 

(Skupno 646 obiskov, današnjih obiskov 1)