Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Sprejem šolskih novincev 3. 9. 2018 Dramski krožek Divača Lidija uršič, razredničarka in druga strokovna delavka
Komemorativna slovesnost oktober 2018 Dramski krožek Petra Pugelj Peca
Novoletna prireditev december 2018 učenci PŠ Vreme, TKŠD Urbanščica KS Vreme, PŠ Vreme
Prireditev ob dnevu žena marec 2018 učenci PŠ Vreme PŠ Vreme

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1. RAJALNE IN PLESNE IGRE Razvijajo gibalno-motorične sposobnosti. 5

oktober

2020

Katja Kovačič / /
1.–3. TESTIRANJE ZA ŠPORTNO- VZGOJNI KARTON Izvajajo naloge za ŠVK. 5 april 2021 Andreja P. Čok Katja Kovačič /
1.–3. UŽIVAJMO V ZDRAVJU – POHOD NA BARKO Razvijajo pozitiven odnos do narave, premagujejo razdaljo. 5 maj 2021 Katja Kovačič Andreja P. Čok /
1.–5. JESENSKI KROS

Razvijajo vztrajnost in tekmovalnost, premagujejo določeno razdaljo, spoštujejo pravila.

Izvajajo dejavnosti s področja gozdne pedagogike.

5 15. 9. 2020 Petra Pugelj Peca Katja Kovačič /
1.–5.

DAN SLOVENSKEGA

ŠPORTA – spoznajmo različne športe in športnike

Spoznavajo različne zvrsti športa in pomen ukvarjanja s športom. 5 23. 9. 2020 Andreja P. Čok

Petra Pugelj Peca

Katja Kovačič

/
4., 5. KOLESARSKI IZPIT Izvajajo dejavnosti za opravljanje kolesarskega izpita. 5 junij 2021 Danijel Malnar Petra Pugelj Peca /
4., 5. OGLED MITSKEGA PARKA S POHODOM Spoznavajo arheološko preteklost in kulturno dediščino mitološke pokrajine. 5 oktober 2020 Petra Pugelj Peca Andreja P. Čok, Katja Kovačič vstopnina 2 EUR in prevozni stroški

KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1. OGLED SPOMINSKE SOBE DR. BOGOMIRJA MAGAJNE Razvijajo čut za ohranjanje kulturne dediščine. 5 november 2020 Katja Kovačič

zunanji sodelavec

Ivko Spetič

/
1.–3. MITSKI PARK Spoznavajo arheološko preteklost in kulturno dediščino mitološke pokrajine. 5 oktober 2020 Petra Pugelj Peca Katja Kovačič, Andreja P. Čok vstopnina 2 EUR in prevozni stroški
1.–3. OGLED FILMA »SREČA NA VRVICI« V KD SEŽANA

Razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja

in vrednotenja

filmskega dela.

5 oktober 2020 Katja Kovačič, Andreja P. Čok vstopnina + prevoz
1.–5. OBELEŽITEV OB 50. OBLETNICI OŠ DIVAČA S proslavo, razstavo in izidom zbornika obeležijo obletnico šole. 5 november 20202 Petra Pugelj Peca, Katja Kovačič, Andreja P. Čok /
2.–5. KULTURNE ZNAMENITOSTI DEBELEGA RTIČA

Ogledajo si lokalne zanimivosti.

Spoznajo zgodovino kraja in lokalne legende.

5 oktober 2020 vodja šole v naravi učitelji spremljevalci v šoli v naravi /
4.,5. IGRAJ KOLCE – CD LJUBLJANA

Spoznavajo glasbila simfoničnega orkestra.

S poslušanjem in gledanjem spoznavajo in razumejo glasbo.

5 9. 3. 2021 Danila Grželj Petra Pugelj Peca prevozni stroški in vstopnina 5 EUR v CD

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1.–5. SADOVNJAK Spoznavajo prednosti uporabe sezonske, lokalne in ekološko pridelane hrane. 5 oktober 2020 Petra Pugelj Peca Andreja P. Čok, Katja Kovačič prevozni stroški
1.–5. VODNI DAN Izvajajo aktivnosti v povezavi s projektom Vodna šola. 5 april 2021 Andreja P. Čok Katja Kovačič, Petra Pugelj Peca /
2.–5. ŠOLA V NARAVI – KORAK V MORJU Prepoznavajo, spoznavajo, primerjajo in opazujejo rastlinstvo in živalstvo morske obale. 5 oktober 2020 vodja šole v naravi učitelji spremljevalci v šoli v naravi /
1. GOZD SPOMLADI Opazujejo življenjski prostor in živa bitja v gozdu. 5 april 2021 Katja Kovačič / /

TEHNIŠKI DNEVI

   Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1.–5. NOVOLETNA KRASITEV

Navajajo se na uporabo različnih vrst papirja in drugih materialov.

Razvijajo ročne spretnosti.

5 december 2020 Andreja P. Čok Katja Kovačič, Petra Pugelj Peca /
1.–5. USTVARJAMO IZ NARAVNIH MATERIALOV (sodelovanje s PŠJ)

Navajajo se na smotrno uporabo gradiva.

Presojajo uporabnost izdelka.

5 marec 2021 Petra Pugelj Peca Katja Kovačič, Andreja P. Čok /
2.–5. ŠOLA V NARAVI – urejanje in pospravljanje bivalnih prostorov Urejajo bivalne prostore. 5 oktober 2020 vodja šole v naravi učitelji spremljevalci v šoli v naravi /
1. LUTKA IZ ODPADNEGA MATERIALA

Spoznavajo različne naravne materiale in njihovo uporabo.

Razvijajo ročne spretnosti.

5 oktober 2020 Katja Kovačič / /
4., 5. IZDELKI IZ NARAVOSLOVNE ŠKATLE

Izdelajo izbrane izdelke iz naravoslovne škatle.

Razvijajo tehnično ustvarjalnost.

5 november 2020 Petra Pugelj Peca / /

 

(Skupno 439 obiskov, današnjih obiskov 1)