Telefon: +386 5 7318 800
 

Projekti

V šolskem letu 2021/22 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«;
 • Zdravi zobje lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnic in predavanj;
 • Spodbujajmo nekajenje republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;
 • Eko šolašolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola, vodna šola, šola sobivanja;
 • Vodna šola – PŠ Vreme;
 • Shema šolskega sadja – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;
 • projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumnicar;
 • projekt Zavoda RS za šolstvo – Matematično-naravoslovne poti;
 • Male sive celice: poglabljanje in širjenje znanja z različnih področij;
 • GG4U spodbujanje poglobljenega branja in ustvarjalnega pisanja;
 • projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;
 • Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu: spodbujanje branja leposlovja;
 • aktivnosti ob pripravi in izvedbi 32. otroškega parlamenta: »Moja poklicna prihodnost«;
 • sodelovanje s šolo San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin;
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;
 • Varno na Internetu;
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje.
 • FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni izobraževalno-raziskovalni program, ki mlade motivira za raziskovanje, jim približuje znanost in jih uči.
MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam. V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte:

 • kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras na temo zelene infrastrukture Engreen (kartiranje, popisi …);
 • svetovni dan mokrišč – dogodek v sklopu projekta Engreen;
 • raziskovalne naloge na temo čebelarstvo;
 • ura pravljic;
 • izdelava gnezdilnic, krmilnic, netopirnic;
 • kviz
ZDRAVA ŠOLA

Tudi v tem šolskem letu bomo sledili rdeči niti evropske mreže Zdravih šol, ki poteka pod geslom Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Vanjo bomo strnili vsebine zdrave prehrane, aktivnega preživljanja prostega časa z opozarjanjem na telesno dejavnost in navajanjem na športni življenjski slog ter aktivnosti za preprečevanje različnih oblik odvisnosti.

Svoje delo pa bomo še posebej usmerili v zdrave medsebojne odnose.

Pomembni so dobri odnosi z ljudmi okoli nas, razumevanje drugačnosti, uspehi pri delu v šoli in drugih dejavnostih, ki jih opravljamo. Izredno pomembno merilo duševnega zdravja je sposobnost človeka, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami.

Z različnimi projektnimi nalogami bomo učencem pomagali oblikovati tudi odnos do okolja, izobraževanja, varnega vedenja v prometu, do učenja …, skratka do zdravja in življenja nasploh.

 

(Skupno 775 obiskov, današnjih obiskov 1)