Telefon: +386 5 7318 800
 

Projekti

V šolskem letu 2019/20 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • Vrednote v našem kraju skozi čas – osrednja naloga z zaključkom ob DNEVU ŠOLE;
 • projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu«;
 • Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola;
 • Vodna šola – PŠ Senožeče
 • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, in 5. razreda;
 • Shema šolskega sadja – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane, lokalno pridelane prehrane;
 • projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden; Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumicar;
 • projekt Zavoda RS za šolstvo – Matematično-naravoslovne poti;
 • Male sive celice – poglabljanje in širjenje znanja z različnih področij;
 • projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;
 • aktivnosti ob pripravi in izvedbi otroškega parlamenta: »Poklici prihodnosti«;
 • sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin;
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;
 • Simbioza – računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje.
 • FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni izobraževalno-raziskovalni program, ki mlade motivira za raziskovanje, jim približuje znanost in jih uči reševanja problemov.

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje  raziskovalne naloge in projekte:

 • projekt  CLIMAPARKS (zbiranje meteoroloških podatkov),
 • globalni cilji za trajnostni razvoj,
 • svetovni dan mokrišč – Darwinov dan,
 • kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras,
 • raziskovalna naloga ob dnevu žena – Vrednote in norme skozi čas,
 • natečaj: Spoznavajmo parke,
 • Erasmus projekt in inovacije: Vodne šole.

 

ZDRAVA ŠOLA

Letošnja rdeča nit evropske mreže Zdravih šol poteka pod geslom Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu s ciljem pomagati učencem, da bodo našli pravo ravnovesje v zmerni uporabi digitalnih naprav. Zavedamo se, da je življenjsko okolje sodobnih družin vse bolj digitalno. Otroci in mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki. Zaposleni bomo z odprto komunikacijo pri učencih, razvijali premišljen, kritičen in razvojni starosti primeren pristop k digitalni tehnologiji. Otrokom ne smemo prepovedati uporabe digitalne tehnologije, naučiti pa jih je treba, da je imeti in uporabljati digitalno tehnologijo privilegij in ne pravica ter izkoristiti uporabo digitalnih tehnologij za spodbujanje kritičnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih ter za učenje digitalne pismenosti, kar spada med bistvene kompetence posameznika v 21. stoletju.

(Skupno 511 obiskov, današnjih obiskov 2)