Telefon: +386 5 7318 800
 

Šola v naravi

Šola v naravi in tečaji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela. Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole. S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (npr. terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor.

Učenci 5. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem rtiču od 12. do 16. oktobra 2020.

Učenci 6. razreda bodo v zimski šoli opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno od 8. do 12. marca 2021.

Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem rtiču od 5. do 9. aprila 2021.

Za učence 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja od 7. do 11. junija 2021 v pokritem bazenu v Ajdovščini.

Za učence 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v spomladanskem času 2021 v pokritem bazenu v Ajdovščini.

Za učence 8. in 9. razreda bo organiziran teden dejavnosti z elementi športa, naravoslovja, tehnike in kulture v septembru 2020.

Šola omogoča plačilo šole v naravi v več obrokih. Starši, ki bi kljub temu imeli težave s plačilom, naj se obrnejo na šolsko svetovalno službo.

(Skupno 1.113 obiskov, današnjih obiskov 1)