OSNOVNA ŠOLA dr. bogomirja magajne divača

PŠ VREMe

 

Vremski Britof 19,
6217 Vremski Britof
☎ 05 76 25 238

Vodja podružnice: Katja Kovačič

Obvestilo

Zbiralna akcija odpadnega papirja

Na PODRUŽNIČNI ŠOLI VREME pričenjamo z zbiralno akcijo odpadnega papirja.  Moder zabojnik, v katerega lahko odložite papir, se nahaja blizu cerkve  v Vremskem Britofu. Papir lahko prinesete tudi pred šolo. Zbiralna akcija se je pričela v ponedeljek, 9. 1. 2023 in traja do  20. 1. 2023. Vabljeni, da se pridružite akciji!

več...

NOVICE

Prireditev s prihodom dedka Mraza

Prireditev s prihodom dedka Mraza

V sredo, 21. 12. 2022 so se učenci in učenke podružnične šole Vreme na prireditvi dedka Mraza v dvorani Rudnik predstavili s pevskimi in plesnimi točkami, ki sta jih vodila Martin Fabčič in Petra Rakovec. Na nastopu se je s plesno točko predstavila tudi osnovnošolska mažoretna skupina pod...

več...
Učenci razveselili starostnike v Vremski dolini

Učenci razveselili starostnike v Vremski dolini

Veseli december je najbolj čaroben del leta, je mesec obdarovanj, veselja, sreče, praznovanj in dobrih del. Tudi na naši šoli smo se odločili, da nekaj čarobnosti namenimo tudi starejšim ljudem, saj se nam zdi pomembno medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, ki bogati vse generacije, tako...

več...
Otroci sveta – potopisno predavanje

Otroci sveta – potopisno predavanje

Zoran Furman, svetovni popotnik, je za učence podružnične šole Vreme pripravil zanimivo potopisno predavanje. V enournem predavanju je učencem predstavil njihove sovrstnike s celega sveta. Ob zanimivih fotografijah je prikazal način življenja, ki se vrti daleč stran od telefonov, računalnikov,...

več...

Komemoracija v Vremskem Britofu

V petek, 28.10.2022, je pred spominsko ploščo pred šolo v Vremskem Britofu potekala slovesna prireditev ob bližajočem dnevu spomina na pokojne. Zbrane sta nagovorili ga. Mirjam Frankovič Franetič in ga. županja Alenka Štrucl Dovgan, ki sta se ozrli v preteklost in se spomnili tistih, ki jih nismo...

več...

Nastop na prireditvi – POMEN ŽELEZNICE ZA VREMSKO DOLINO

V petek, 30.9.2022, se je v dvorani Rudnik v Famljah odvijala prireditev Pomen železnice v Vremski dolini. Na prireditvi so nastopili tudi učenci podružnične šole Vreme. Z deklamacijo pesmi Vlak so se predstavili učenci prvega in drugega razreda, pod mentorstvom učiteljic Katje Kovačič in Petre...

več...

KOLEDAR DOGODKOV

Nalaganje... Nalaganje...

Mesečne govorilne ure

Popoldanske oz. mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30,  praviloma vsak drugi  četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
8. september 16. februar
13. oktober 9. marec
10. november 13. april
8. december 11. maj
12. januar

V primeru veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij (eA, ZOOM).

V primeru veljavnosti ukrepa se lahko starši za vprašanja in pomoč obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo, ki bo vzpostavila komunikacijo z ostalimi učitelji.

Individualne govorilne ure

 RAZRED  ŠTEVILO  UČENCEV  UČITELJI  GOVORILNE URE
1. in 3. 6+6

Katja Kovačič,

Petra Rakovec, druga strokovna delavka

sreda, 11.20–12.05

ponedeljek, 9.40–10.25

2. 9 Andreja Perhavec Čok sreda, 9.40–10.25
4. in 5. 4+4 Jožica Ivančič torek, 10.30–11.15
Skupaj 29
PB I Timea Gal
Barbara Rodica
Petra Rakovec

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki: 05 762 52 38

 Plan javnih nastopov

Naziv  Vsebina dela

Vodja/koordinator

Člani
Sprejem prvošolcev Prireditev ob sprejemu prvošolcev Katja Kovačič Petra Rakovec
Prireditev Pomen železnice za vremsko dolino Nastop učencev na prireditvi Katja Kovačič

Petra Rakovec

Martin Fabčič

Komemorativna svečanost Nastop učencev na prireditvi Andreja Perhavec Čok

Petra Rakovec

Katja Kovačič

Petra Pugelj Peca

Martin Fabčič

Novoletna prireditev Nastop učencev na prireditvi Katja Kovačič

Petra Rakovec

Katja Kovačič

Andreja Perhavec Čok

Martin Fabčič

Prireditev ob dnevu žena Nastopi učencev (recitacija, ples, petje) na prireditvi Petra Rakovec

Petra Rakovec

Katja Kovačič

Andreja Perhavec Čok

Jožica Ivančič

Spominski dan Občine Divača na Kozjanah Nastop učencev na prireditvi Petra Pugelj Peca

Martin Fabčič

Petra Rakovec

Katja Kovačič

Andreja Perhavec Čok

 

Raziskovalna naloga v PŠJ

 

 

Nastop učencev

Andreja Perhavec Čok

Petra Rakovec

Jožica Ivančič

 
Pohod po partizanski-kurirski poti Dane pri Divači – Vareje Nastop učencev na prireditvi ob pohodu Jožica Ivančič  

60. obletnica smrti dr. Bogomirja Magajne

 

Nastop učencev na prireditvi Jožica Ivančič

Katja Kovačič

Petra Rakovec

Andreja Perhavec Čok

Zaključna prireditev na PŠ Vreme Nastop učencev na zaključni prireditvi Katja Kovačič

Jožica Ivančič

Petra Rakovec

Andreja Perhavec Čok

Monika Ščuka

Alma Volk

Martin Fabčič

Literarni večer

V sklopu projekta Mesec nacionalnega branja

Nastop učencev Nataša Adam  

Plan dnevov dejavnosti

Dnevi dejavnosti v šolskem letu 2022/23

NAZIV DEJAVNOSTI 

 RAZRED

MENTOR

URNIK

Športni krožek

1.–5. r.

Andreja Perhavec Čok

torek, 6. ura

Plesne urice

1.-5. r

Petra Rakovec

po dogovoru

Pravljični  krožek

1. in 2. r

Katja Kovačič

četrtek, 5. ura

Dramski krožek

3.–5. r.

Jožica Ivančič

četrtek, 6. ura

Pevski zbor

1.–5. r.

Martin Fabčič

sreda, 7. ura

Italijanščina

1. r

Monika Ščuka

sreda, 5. ura

Italijanščina

2.  in 3. r

Monika Ščuka

sreda, 6. ura

Šolski vrt

1.–5. r.

Katja Kovačič

po dogovoru

Bralna značka

1.–5. r.

razredničarke

po dogovoru

Angleška bralna značka

4. in 5. r.

Petra  Rakovec

po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine od 1. do 3. razreda, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 3. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine od 1. do 3. razreda so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 3. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, košarka, rokomet, gimnastika, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, judo, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica.

Oddelek podaljšanega bivanja

PB I Timea Gal
Barbara Rodica
Petra Rakovec

 

RAZPOREDITEV UR V PODALJŠANEM BIVANJU

11.15–12.00 PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO
12.00–13.30 SPROSTITVENA DEJAVNOST
13.30–14.00 POPOLDANSKA MALICA
14.00–14.50 SAMOSTOJNO UČENJE
14.50–16.15 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA
16.15–16.30 NEUSMERJEN PROSTI ČAS

KOSILO je dejavnost, v okviru katere potekata priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehrana učencev v organizaciji šole.

SPROSTITVENA DEJAVNOST je namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Časovno se ujema z biološko manjšo aktivnostjo oz. sposobnostjo učencev in je organizirana neposredno po kosilu. Cilje dosegamo z naslednjimi aktivnostmi: igrami (športnimi, družabnimi, razvedrilnimi, socialnimi, rajalnimi, opazovalnimi, interakcijskimi), likovnim ustvarjanjem, poslušanjem glasbe, plesom, ogledom filmov, branjem, pogovorom, učnim sprehodom.

SAMOSTOJNO UČENJE je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. V tem času nekateri učenci napišejo domače naloge. Delo je tudi diferencirano in individualizirano, učenci rešujejo dodatne naloge oz. naloge za razvijanje primanjkljajev.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA obsega skupek dejavnosti, pri katerih učenci razvijajo ustvarjalnost predvsem na kulturnem in umetniškem področju.

NEUSMERJENO PREŽIVLJANJE ČASA poteka v zadnji uri podaljšanega bivanja. Učenci se igrajo z igračami in se ukvarjajo z drugimi prostočasnimi dejavnostmi po lastni izbiri.

USTVARJALNE IGRE

Če igro nenehno določamo in usmerjamo odrasli, na otroke deluje negativno, ker zaviramo njihovo ustvarjalno domišljijo, lastno iniciativnost ter samostojnost. Taka igra ne sprošča otrokove osebnosti in njenih sil, ne daje mu poleta in zadovoljstva ter zato nima blagodejnega učinka.  Prav zato v podaljšanem bivanju veliko časa namenimo izključno igranju po lastnem izboru otrok.

Učiteljice podaljšanega bivanja smo izbrale nekaj iger in pripravile opise zanje, tako da se učenci lahko tudi samostojno igrajo. V kolikor se z otrokom želite igrati tudi vi, si lahko pomagate z  opisi teh iger .

Poleg šolske knjižnice obiskujejo učenci PŠ Vreme tudi potujočo knjižnico, ki pride v Vremski Britof enkrat mesečno.
V bibliobusu so vpis, izposoja in informacije brezplačni za vse, mlade in odrasle. Knjige, zvočne kasete, videokasete
in zgoščenke si lahko izposojate za en mesec na dom, z možnostjo 1-kratnega podaljšanja. Z rednim vračanjem
knjižnega gradiva se izognete stroškom opomina.

POTUJOČA KNJIŽNICA – BIBLIOBUS

Kontakt

E-naslov: bibliobus@kp.sik.si

Mobitel: +386 41 619 386

Potujoča knjižnica deluje na območju šestih občin: Koper, Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača in Ilirska Bistrica, kjer je razvila mrežo 68-ih postajališč. Ustavlja se v krajih, kjer v bližini ni javne knjižnice.

URNIK POTUJOČE KNJIŽNICE ZA LETO 2022

Kategorije novic

Novice iz Divače

Novice iz Senožeč

Novice iz Vrem

Naši dosežki

Učenci ustvarjajo

Obvestila

Staro spletišče

Povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ

Zavod RS za šolstvo ZRSŠ

Safe.si - varna raba interneta

LogOut – pomoč za starše ob prekomerni uporabi digitalnih tehnologij

Center šolskih in obšolskih dejavnosti CŠOD