Skoči na glavno vsebino

STIKI Z UČITELJI

Mesečne govorilne ure

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi  četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
14. september 15. februar
12. oktober 14. marec
9. november 11. april
14. december 9. maj
11. januar

V primeru veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij (eA, ZOOM).

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

V času tedenskih govorilnih ur so učitelji dosegljivi na telefoskih številkah:

1. - 3. razred

☎ 05 731 88 06

4. in 5. razred

☎ 05 620 87 80

6. - 9. razred

☎ 05 620 87 79

šol. svet. služba

☎ 05 731 88 04

 RAZRED
 ŠTEVILO UČENCEV  UČITELJI/RAZREDNIKI  GOVORILNE URE
1. a
učiln. št. 13
19

Andreja Trobec,

Tatjana Živec,druga strokovna delavka

sreda, 10.30–11.15

torek, 11.20–12.05

1. b
učiln. št. 15
19

Martina K. Tavčar,

Tatjana Živec, druga strokovna delavka

ponedeljek, 10.30–11.15

torek, 11.20–12.05

2. a
učiln. št. 16
20 Anja Ferfila ponedeljek, 7.45–8.30
2. b
učiln. št. 14
19 Barbara Jazbec petek, 9.40–10.25
3. a
učiln. št. 17
18 Monika Frank četrtek, 7.45–8.30
3.b
učiln. št. 2
18 Nives Skuk četrtek, 12.10–12.55
Skupaj 113

 

 RAZRED  ŠTEVILO  UČENCEV  UČITELJI/RAZREDNIKI  GOVORILNE URE
4. a
Stara šola
20 Tanja Mljač

petek, 8.35–9.20

4. b
Stara šola
19 Lidija Uršič

sreda, 8.35–9.20

5. a
Stara šola
16 Martin Fabčič

torek, 11.20–12.05

5. b
Stara šola
15 Danila Grželj

torek, 10.30–11.15

6. a
učiln. št. 3
17 Petra Fabjan

sreda, 10.30–11.15

6. b
učiln. št. 2
25 Suzana Kavčič

sreda, 10.30–11.15

Skupaj 103

 

 RAZRED  ŠTEVILO UČENCEV  UČITELJI  PREDMET  GOVORILNE URE
7. a
učiln. št. 3
17 Anita Penko Maslo GUM sreda, 8.35–9.20
7. b
učiln. št. 5
17 Vilma Kres SLJ torek, 10.30–11.15
8. a
učiln. št. 6
26 Tilen Miklavec MAT, FIZ, IP-ROM torek, 10.30–11.15
8. b
učiln. št. 7
26 Martina Vrabec NAR, BIO, KEM ponedeljek, 10.30–11.15
9. a
učiln. št. 11
25 Lucija Prihavec Mahorčič DKE, ZGO, IP -KLE, VE petek, 9.40–10.25
9. b
učiln. št. 4
27 Borut Sila ŠPO, IP (ŠSP, ŠZZ) ponedeljek, 10.30–11.15
Skupaj 138      
    Emil Velikanje TIT, IP – OGK, računalničar torek, 11.20–12.15
    Alma Volk N2I, ID četrtek, 10.30–11.15
    Patricija Prelc Mikuletič GEO  
    Ester Satmari TJA četrtek, 8.35–9.20
    Janja Černe TJA, računalničarka četrtek, 8.35–9.20
    Polona Šenkinc MAT, FIZ petek, 10.30–11.15
    Vesna Marion LUM, IP -KJF ponedeljek,   11.12–12.05
    Nuša Pangos LUM  
    Danijel Malnar ŠPO, IP –  ŠSP, IŠP ponedeljek, 10.30–11.15
    Timea Gal N2N četrtek, 10.30–11.15
    Anja Abram DSP, defektolog. petek, 12.10–12.55
    Alenka Tomazin SLJ, knjižničarka

petek, 8.35–9.20

tel. št.: 05/7318803

    Boris Mahnič knjižničar  

* IP – (izbirni predmet)26

Roditeljski sestanki

  • Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih, in sicer 12. 9. 2023 za PŠ Senožeče, 13. 9. 2023 za PŠ Vreme in 4. in 5. r. Divača ter 14. 9. 2023 za 1.-3. in 6.-9. r. Divača, namenjen pa bo predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov.
  • Drugi sestanek bo izveden kot predavanje družinskega terapevta Domna Strmšnika z naslovom »Z uspešno čustveno regulacijo do manjšega stresa«.
  • Tretji sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo …

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

 Staršem bodo na voljo video dokumentarno-izobraževalne  oddaje preko kanala  neodvisen.tv, kjer bodo strokovnjaki z različnih področij izvajali predavanja in pogovore o aktualnih tematikah zlasti s področja preventive pred zasvojenostjo in pasteh modernega časa.

 

(Visited 3.504 times, 1 visits today)
Dostopnost