Skoči na glavno vsebino

STIKI Z UČITELJI

Mesečne govorilne ure

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi  četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
8. september 16. februar
13. oktober 9. marec
10. november 13. april
8. december 11. maj
12. januar

V primeru veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij (eA, ZOOM).

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

V času tedenskih govorilnih ur so učitelji dosegljivi na telefoskih številkah:

1. - 3. razred

☎ 05 731 88 06

4. in 5. razred

☎ 05 620 87 80

6. - 9. razred

☎ 05 620 87 79

šol. svet. služba

☎ 05 731 88 04

 RAZRED
 ŠTEVILO UČENCEV  UČITELJI/RAZREDNIKI  GOVORILNE URE
1. a
učiln. št. 13
20

Andreja Trobec,

Tatjana Živec,druga strokovna delavka

torek, 10.30–11.15

torek, 11.20–12.05

1. b
učiln. št. 15
19

Martina K. Tavčar,

Tatjana Živec, druga strokovna delavka

četrtek, 10.30–11.15

torek, 11.20–12.05

2. a
Vrtec Divača
18 Nela Subič ponedeljek, 11.20–12.05
2. b
učiln. št. 14
18 Barbara Jazbec petek, 9.40–10.25
3. a
učiln. št. 16
19

Monika Frank

ponedeljek, 9.40–10.25

3.b
učiln. št. 17
18 Nives Skuk ponedeljek, 12.10–12.55
Skupaj 112    

 

 RAZRED  ŠTEVILO  UČENCEV  UČITELJI/RAZREDNIKI  GOVORILNE URE
4. a
Stara šola
18 Tanja Mljač petek, 10.30–11.15
4. b
Stara šola
16 Lidija Uršič četrtek, 9.40–10.25
5. a
Stara šola
16 Martin Fabčič torek, 11.20–12.05
5. b
Stara šola
17 Danila Grželj Torek, 10.30–11.15
6. a
učiln. št. 3
17 Anita Penko Maslo petek, 10.30–11.15
6. b
učiln. št. 2
19 Barbara Rodica četrtek, 8.30–9.25
Skupaj 103

 

 RAZRED  ŠTEVILO UČENCEV  UČITELJI  PREDMET  GOVORILNE URE
7. a
učiln. št. 5
25 Suzana Kavčič SLJ petek, 9.40–10.25
7. b
učiln. št. 7
23 Tina Počkar GEO torek, 8.35–9.20
8. a
učiln. št. 9
19 Borut Sila ŠPO Četrtek, 8.35–9.20
8. b
učiln. št. 8
22 Daniel Malnar ŠPO ponedeljek, 9.40–10.25
8. c
učiln. št. 11
19 Lucija Prihavec Mahorčič DKE, ZGO, IP (KLE)

torek,

10.30–11.15

 

9. a
učiln. št. 4
20 Martina Vrabec NAR, BIO, KEM četrtek, 10.30–11.15
9. b
učiln. št. 6
18 Polona Šenkinc MAT, FIZ, PLE torek, 7.45–8.30
9. c
učiln. št. 10
19 Alenka Tomazin SLJ Sreda, 9.40–10.25
Skupaj 165      
    Vilma Kres SLJ ponedeljek, 8.35–9.20
    Janja Černe TJA, NRA ponedeljek, 9.40-10.25
    Emil Velikanje TIT, IP (OGL), NTE, računalničar četrtek, 10.30-11.15
 

 

 

Alma Volk II1, N2I, ID četrtek, 10.30-11.15
    Ester Satmari TJA petek, 11.20–12.05
    Anja Ferfila

TJA (3.-5.) Divača

TJA (2.–5.) Senožeče

Sreda, 8.35-9.20

 

 

  Monika Ščuka IP (II2, II3), ID ponedeljek, 7.45–8.30

 

 

  Vesna Marion LUM, IP (LS1, LS2,  LS3) sreda, 11.20–12.05
    Timea Gal NEM, N2N, OPB Četrtek, 7.45–8.30
    Anja Abram DSP petek, 10.30–11.15
    Jerneja Škrlj DSP petek, 11.20–12.05

* IP – (izbirni predmet)

Roditeljski sestanki

  • Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 9. in 16. 9. 2022 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov.
  • Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo …
  • Predavanje za starše:– 10. 11. 2022: Predavanje Klemna Rebolja na temo Kako krepiti duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se  udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov   v svetu staršev in svetu zavoda.

Dostopnost