V soboto, 15. 10. 2022, je Društvo kamišibaj Slovenije, katerega članici sva tudi Vlasta Markočič (likovna pedagoginja na OŠ Dutovlje) in Vesna Marion, s podporo občine Komen, JSKD izpostavo Sežana in agencijo ORA organiziralo Dan ustvarjalcev otroškega kamišibaja.

Na festivalu so nastopili mladi kamišibajkarji, najmlajša kamišibajkarica ima 5 let, najstarejši pa 13, iz vse Slovenije. Nastopajoči so prišli iz Gorice, Velenja, Ljubljane, Maribora, Dobravelj, Dutovelj in Divače.

Nastopajoče in gledalce je pozdravil župan Občine Komen Erik Modic, potem pa sta nastopila Breda in Darko Kočevar, kamišibajkarja iz Bele krajine, z nagrajeno predstavo Ciciban posluša očetovo uro Otona Župančiča. Breda in Darko vedno združita glasbo in pripoved. Sledil je program mladih kamišibajkarjev. Drugi del se je začel s predstavo Lev Dušana Radoviča in se nadaljeval z nastopi mladih, tudi avtorske zgodbe.

Mladi kamišibajkarji so prejeli zaslužen aplavz, priznanje in spominsko darilce.

Kamišibajkarice Tonja Zrnec, Brina Premrl in Živa Cesar so se predstavile z Darovi Toneta Pavčka, koroško ljudsko Hvaležni medved in ljudsko Fižolček, ogelček in slamica. S temi predstavami so razveseljevale učence razredne stopnje konec prejšnjega šolskega leta.

V letošnjem letu pri krožku nastajajo nove predstave in dekleta bodo z veseljem prišla v vaš razred v decembru.

Vesna Marion, profesorica likovne umetnosti,
mentorica interesne dejavnosti kamišibaj

Ste že prebrali?

Zimsko humorni kulturni dan 

Zimsko humorni kulturni dan 

Učenci so v preteklih tednih pri pouku spoznali humorno prozo mladinskega pisatelja Primoža Suhadolčana. Učencem smo...

Osmi Teden pisanja z roko

Osmi Teden pisanja z roko

Tudi letos smo na podružnični šoli Vreme obeležili Teden pisanja z roko, s katerim se ozavešča pomen ohranjanja...

Pohod po Poti vodnih zakladov

Pohod po Poti vodnih zakladov

V nedeljo, 23. 1. 2023 je planinsko društvo Sežana organiziralo pohod za šolsko mladino po Poti vodnih zakladov- "V...