Skoči na glavno vsebino

 ŠOLSKI KOLEDAR

Šolsko leto 2022/23 traja od 1. 9. 2022 do 24. 6. 2023.

1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023.

2. ocenjevalno obdobje traja od 28. 1. 2023 do 24. 6. 2023 (za 9. razred do 15. 6. 2023).

Začetek pouka: 1. 9. 2022 Informativna dneva za vpis v srednje šole: 17. 2., 18. 2. 2023
Jesenske počitnice: 31. 10.−4. 11. 2022 Velikonočni ponedeljek: 10. 4. 2023
Dan reformacije: 31. 10. 2022 Pouka prost dan: 26. 4. 2023
Dan spomina na mrtve: 1. 11. 2022 Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2023
Božič: 25. 12. 2022 Prvomajske počitnice: 27. 4.−2. 5. 2023
Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2022 Praznik dela: 1. 5., 2. 5. 2023
Novoletne počitnice: 26. 12.−2. 1. 2023 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil: 15. 6. 2023
Novo leto: 1. 1., 2. 1. 2023 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil, proslava pred dnevom državnosti: 23. 6. 2023
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja: 27. 1. 2023 Dan državnosti: 25. 6. 2023
Zimske počitnice 6. 2.−10. 2. 2023 Poletne počitnice: 26. 6.−31. 8. 2023
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2023

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

  1. rok: od 16. junija do vključno 29. junija 2023 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 26. junija do vključno 7. julija 2023 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023 – učenci od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

  1. rok: od 3. maja do vključno 15. junija 2023 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 3. maja do vključno 23. junija 2023 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023 – učenci od 1. do 9. Razreda

 

Ocenjevalna obdobja


ocenjevalno obdobje trajanje konference
prvo od 1. septembra 2022 do
27. januarja 2023
30. januar (1. do 5. razred)
31. januar (6. do 9. razred)
drugo od 1. februarja 2021
do 23. (15). junija 2022
12. junij (9. razred)
20. junij (1. do 8. razred)

INFORMATIVNI DAN NA SREDNJIH ŠOLAH


17. in 18. februar 2022

NPZ


Ob koncu II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. in 9. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja. Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.

četrtek 4. 5. 2023 slovenščina 6. in 9. razred
ponedeljek 8. 5. 2023 matematika 6. in 9. razred
sreda 10. 5. 2023 angleščina 6. in  domovinska in državljanska kultura in etika 9. razred

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju 2022/2023

KOLEDAR TEKMOVANJ in NATEČAJEV


Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah.

Rezultati na regijski in državni ravni se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednji šoli.

Koledar tekmovanj 2022/2023 je objavilo društvo DMFA na spletni strani, kjer se bo po potrebi tudi dopolnjeval in spreminjal.

Spletni portal tekmovanj

Dostopnost