Skoči na glavno vsebino
Spoštovani starši,

obveščamo vas o možnosti izposoje prenosnih računalnikov za obdobje 2 let. Na javni poziv Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za izposojo računalnikov se lahko prijavi vlagatelj, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:
– je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/-a v prvi dohodkovni razred
– ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Upravičenci lahko vlogo oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najkasneje do 22. 6. 2024). Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog.

Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

Ste že prebrali?

Dostopnost