Šola v naravi in tečaji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različnih spretnosti (plavanja, smučanja, pohodništva …).

Učenci 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno od  24. do 28. februarja 2023.

Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 5. do 9. junija 2023.

Za učence 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimje v Podčetrtku, od 29. maja do 2. junija 2023.

Za učence 8. razreda bo v CŠOD Bohinj organiziran ŠPORTNI TEDEN, od 3. do 5. maja 2023.

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi.

 

1. – 3. razred

NAZIV DEJAVNOSTI  RAZRED MENTOR URNIK
1.       Pravljični krožek 1. r. Martina K. Tavčar ponedeljek, 6. ura
2.       Branje s Pikijem 1. –3. r. Tatjana Živec po dogovoru
3.       Šolski vrt, gospodinjski krožek 2.–5. r. Barbara Jazbec in Nela Subič ponedeljek, 7. ura
4.       Pravljično-lutkovni krožek 2., 3. Jožica Ivančič Sreda, 8. ura
5.       Likovni krožek 2.–5. r. Andreja Trobec četrtek, 7. ura
6.       Športni krožek 1. r. Tea Makivić med OPB
7.       Italijanščina 1. r. Alma Volk ponedeljek, 5. ura
8.       Italijanščina 2. r. Alma Volk petek, 5. ura
9.       Italijanščina 3. r. Alma Volk četrtek, 6. ura
10.    Korektivna ŠVZ 1.–6. r. Borut Sila petek, 6. ura
11.    Otroški pevski zbor 1. r. Martin Fabčič sreda, 6. ura
12.    Otroški pevski zbor 2.–5. r. Martin Fabčič torek in četrtek, 6. ura
13.    Bralna značka 1. –3. r. razredničarke po dogovoru
14.    Matematične igrarije 2. r. Monika Frank sreda, 6. ura
15.    Zdrav življenjski slog 3. r Nives Skuk sreda, 6. ura
16.    Naravoslovne delavnice 3. r Tanja Mljač torek, 7. ura
16.    Mažoretke 2.–6. r. Polona Šenkinc torek, 7. ura
 17.   Gojzarček (planinec začetnik) 1.-3. r Barbara Rodica po dogovoru

4. in 5. razred

NAZIV DEJAVNOSTI  RAZRED  MENTOR URNIK
1.       Šolski vrt 3.–5. r. Barbara Jazbec in Nela Subič ponedeljek, 7. ura
2.       Likovni krožek 3.–5. r. Andreja Trobec četrtek, 7. ura
3.       Kamnoseški 4.–5. r. Danila Grželj četrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni
4.       Angleška bralna značka 4. in 5. r. Anja Ferfila po dogovoru
5.       Otroški pevski zbor 2.–5. r. Martin Fabčič torek in četrtek, 6. ura
6.       Bralna značka 4. in 5. r. razredničarke po dogovoru
Naravoslovne delavnice 4.–5. r. Danila Grželj četrtek, 5. in 6. ura, vsakih 14 dni
7.       Korektivna ŠVZ 1. – 6. r. Borut Sila petek, 6. ura
8.       Dramski krožek 4. in 5. r. Lidija Uršič ponedeljek, 7. ura
9.       Robotika – mlajši
(FLL Junior)
4. r Andreja Trobec sreda, 7. ura
10.    Kolesarski krožek 5. r. Danijel Malnar po dogovoru
11.    Planinski krožek 4.–9. r. Barbara Rodica po dogovoru
12.    Klekljanje 5.–6. r. Lucija P. Mahorčič ponedeljek, 6. ura
13.    Mažoretke 2.–6. r. Polona Šenkinc torek, 7. ura
14.    Nemščina za začetnike 4. in 5. r. Timea Gal torek, 6. ura

6. – 9. razred

Kamnoseški 4. –  6.r. Danila Grželj četrtek, 6. in 7.ura, vsakih 14 dni
Angleška bralna značka 6. – 9. r. Ester Satmari

po dogovoru

(6. in 7. uro)

Angleška bralna značka 6. – 9. r. Janja Černe po dogovoru
Športni krožek (košarka) 6. –  9. r. Borut Sila torek, 6.ura
Debatni krožek o(b) knjigi 6. – 9. r. Vilma Kres četrtek, 6.ura oz. po dogovoru
Dramski krožek 6. – 9. r. Suzana Kavčič po dogovoru
(6. in 7. uro)
Geografski krožek 6. – 9. r. Tina Počkar po dogovoru
Zgodovinski krožek 8. in 9. r. Lucija P. Mahorčič četrtek, 7. ura
Mladinski pevski zbor 6. – 9. r.

Anita Penko Maslo

Ada Škamperle

četrtek, 7. ura

petek, 6. in 7. ura

Kamišibaj, likovne ustvarjalnice 6. – 9. r. Vesna Marion sreda, 6. ura
Naravoslovne delavnice 8. – 9. r Martina Vrabec po dogovoru
Robotika (FLL) 6. – 9. r. Emil Velikanje ponedeljek, 7. ura
Elastomobil 6. – 9. r. Emil Velikanje po dogovoru
Planinski krožek 4. – 9.r. Barbara Rodica po dogovoru
Klekljanje 5. – 6. r Lucija P. Mahorčič ponedeljek, 6.ura
Mažoretke 2.  – 6. r Polona Šenkinc torek, 7. ura
Šolska mediacija Anja Abram in Tanja Trebec Benedejčič po dogovoru
Slaščičarski krožek 7. – 9. r Monika Ščuka in Jerneja Škrlj ponedeljek, 7. ura
Učenec učencu (med vrstniška pomoč) 6.  – 9. r Tea Makivić po dogovoru
Skupaj ustvarjamo podobo šole (priprava razstav v VP) 6.  – 9. r Vesna Marion in Bernarda Rebec po dogovoru
Šolski radio 6.  – 9. r Jerneja Škrlj in Timea Gal po dogovoru

V šolskem letu 2022/23 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • projekt IVJZ Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«;
 • Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb;
 • Gozdna šola;
 • Vodna šola;
 • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnic in predavanj;
 • Shema šolskega sadja in mleka – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;
 • projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumnicar;
 • projekt Spodbujajmo prijateljstvo
 • Turizmu pomaga lastna glava: sodelovanje z raziskovalno nalogo;
 • projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;
 • Bralec-bralcu; spodbujanje branja leposlovja;
 • Bralni projekt Naša mala knjižnica;
 • Projekt Krokus;
 • Kuhna pa to;
 • aktivnosti ob pripravi in izvedbi 33. otroškega parlamenta: »Duševno zdravje otrok in mladih«;
 • sodelovanje s šolo San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin;
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;
 • Teden pisanja z roko;
 • Erasmus+;
 • EDJ (Evropski dan jezikov);
 • Nacionalni mesec skupnega branja 2022;
 • FLL Mlajši raziskovalci;
 • FLL Izzivalci;
 • Elastomobil;
 • Girls Go Circular;
 • Mreža šol parka Škocjanskih jam.

ZDRAVA ŠOLA

Letošnja rdeča nit Zdravih šol poteka pod geslom Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da naredimo okolje, v katerem odraščamo, živimo, delamo, ustvarjamo in se staramo, prijaznejše in boljše. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli sebe, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade o spoštljivih odnosih, strpnosti in prevzemanju odgovornosti. Z različnimi metodami in dejavnostmi se bomo trudili, da bodo učenci uspešno obvladovali svoje življenje ter živeli čim bolj zdravo. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja, uživanja sadja in zelenjave ter čim manj sladkarij.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav, v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v podaljšanem bivanju


V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

1. kosilo,
2. sprostitvena dejavnost,
3. samostojno učenje,
4. ustvarjalno preživljanje prostega časa.

11.15 – 12.00 PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO
12.00 – 13.30 SPROSTITVENA DEJAVNOST
13.30 – 14.00 POPOLDANSKA MALICA
14.00 – 14.50  SAMOSTOJNO UČENJE
14.50 – 16.30  USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
–    pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
–    odidejo k interesni dejavnosti,
–    obiščejo šolsko knjižnico,
–    gledajo televizijo,
–    rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
–    gredo na sprehod,
–    se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
–    urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
–    pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
–    dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
–    telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
–    rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
–    pripravijo material ali pripomočke za delo,
–    opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo …

 

Informacija za starše


Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem časa, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo, barvice …

V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom seznanjeni, kje se nahajamo.

Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato naj ne bi učenci odhajali v tem času domov.

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanja interesnih dejavnosti v času PB), zato boste morali vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.

Starše svoje otroke počakajo pred razredom, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno – izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in ga nato počakate pred razredom/v garderobi).

Po 15.45 učence združujemo, zato se nahajajo v določenem razredu, v telovadnici, na šolskem vrtu ali na zunanjih šolskih igriščih (kje se nahajamo, bo obvestilo na vratih).

Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.