Skoči na glavno vsebino
Zaključni nastop otroškega pevskega zbora, mladinskega pevskega zbora, angleščine, italijanščine in nemščine na OŠ Divača in PŠ Vreme

Zaključni nastop otroškega pevskega zbora, mladinskega pevskega zbora, angleščine, italijanščine in nemščine na OŠ Divača in PŠ Vreme

V četrtek, 6. junija 2024, je okoli 100 učencev stopilo na oder večnamenskega prostora na Osnovni šoli Divača.

Zbrali so se pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora ter učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost in neobvezni izbirni predmet italijanščine in nemščine, ter pouk angleščine od 1.do 3. razreda na PŠ Vreme in predstavili delček tega, kar so se naučili v letošnjem šolskem letu.

Na začetku se nam je predstavil mladinski pevski zbor pod vodstvom učiteljice Anite Penko Maslo s pesmijo Črke čutne abecede.

Nadaljevali sta prvi dve skupini, ki obiskujeta interesno dejavnost italijanščino iz 1. in 2. razreda. Prvošolčki so nam pokazali, katere maškare se vozijo na vlaku (Il treno di Carnevale), drugošolci pa so nam predstavili svoje igračke (È così).

Sledile so pesmi otroškega pevskega zbora 1. razreda in zbora iz PŠ Vreme, ter zbora, ki ga sestavljajo Divaški učenci od 2. – 5. razreda, pod vodstvom učitelja Martina Fabčiča. Slišali smo pesem Čokolada, Bratovščina Sinjega galeba, malo starejši pa so nam zapeli Papagajsko in Bolhe.

Tudi tretješolci, četrtošolci in petošolci, ki obiskujejo italijanščino so se z učiteljico Almo Volk pripravili na nastop. Najprej so nam pokazali , katera oblačila nosijo in kako se počuti Tobi »Tobi è triste«, zapeli pesem o mesecih (»I mesi dell’anno«) in nas naučili oblike glagola »imeti« (avere) s pesmijo (»È bello avere«).

Učenci iz PŠ Vreme so se predstavili, kako so se prvič srečali z angleščino. Naučili so se šteti, drugošolci so spoznavali prevozna sredstva (The wheels on the bus), tretješolci pa imajo zelo radi živali (Brown bear, brown bear).

Dekleta iz mladinskega pevskega zbora so nam zapele še pesem Glasba –jezik sveta, ker je glasba vsem nam univerzalni jezik.

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost nemščina so pripravili pesem o dnevih v tednu z naslovom »das Wochentagelied« – kot kamišibaj in točko z naslovom »Wie geht es dir?« (Kako si? oz. Kako se počutiš?).  Učencem je bila mentorica učiteljica Timea Gal.

S tem smo zaključili letošnjo predstavo in vas lepo pozdravljamo do naslednjega leta

See you next year

Arrivederci all’anno prossimo

auf Wiedersehen bis nächstes Jahr

(zapisala) učiteljica Alma Volk (mentorica italijanščine), Anita Maslo Penko (vodja MPZ), Martin Fabčič (vodja OPZ), Petra Turk Novak (mentorica angleščine) in Timea Gal (mentorica nemščine)

Fotografije: Tisa Savič, Barbara Skalec Volk in Tina Potočnik

Dostopnost